strona główna
  Czas na kandydatury do Pereł Biznesu

Zgłoś kandydatów. Pomóż nam wybrać laureatów w kategoriach:

  • Wydarzenie Gospodarcze 2018r.
  • Osobowość Biznesu 2018r.

Perły Biznesu niezależny konkurs gospodarczy organizowany przez naszą redakcję od 15 lat.

Zgłoszenia tylko do końca roku!

Zgłoszenia i informacje>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2018

  HOME    Perły Biznesu 2018    

Regulamin konkursu „Perły Biznesu 2018” organizowanego przez redakcję „Świata Biznesu”

§1

Wyróżnienia Perły Biznesu przyznawane są w dwóch kategoriach :
Wydarzenie Gospodarcze 2018  i Osobowość Biznesu 2018.

§2

Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2018 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze występujące na terenie  Pomorza Zachodniego. Winny one charakteryzować się nowoczesnością i oryginalnością,  osiągnięciem dużego rezonansu w skali ogólnopolskiej bądź regionalnej, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje technologiczne, innowacje produktowe, inwestycyjne, procesowe, wzrost inwestycji lub zwiększenie liczby  miejsc pracy.
Wyróżnienie otrzymuje organizacja lub instytucja działająca na terenie Województwa Zachodniopomorskiego będącą egzemplifikacją jednego z powyższych wydarzeń, zjawisk i trendów gospodarczych.

§3

Do konkursu w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, związane z działalnością  gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,  które w  2018 roku  wyróżniły się  nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy opracowaniu lub zastosowaniu w praktyce  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

§4

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Zgłoszenia przyjmuje : Redakcja „Świata Biznesu”, al.Piastów 48/515 (Adres do korespondencji: ul.Cukrowa 45/5, 71-004 Szczecin) tel.: 0601335804, 0601705299, e-mail : redakcja@swiatbiznesu.com. w terminie do 31 grudnia 2018 r.

§5

Kandydatury do wyróżnień zgłaszają samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, firmy, osoby prywatne a także członkowie kapituły.                                               
§6

Ocenę zgłoszonych kandydatur  przeprowadza Kapituła   Konkursowa na podstawie zgłoszeń oraz  ewentualnych  dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej.
                                              
§7

1. Kapituła Konkursowa  ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień w trakcie  specjalnej uroczystości zorganizowanej przez redakcję "Świata Biznesu" 22 lutego 2019 r.

2. Wręczenia  Pereł Biznesu dokonuje przewodniczący Kapituły wraz z  redaktorem naczelnym „Świata Biznesu”  lub osoby przez nich upoważnione.

§8

Omówienie działalności laureatów obu wyróżnień znajdzie się każdorazowo w wydaniu „Świata Biznesu”.

§9

1. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne.
2. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.

§10

Laureaci Pereł Biznesu  mogą umieszczać w wydawnictwach informacyjnych i reklamowych oraz publikacjach drukowanych i elektronicznych informacje dotyczące wyróżnienia.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2602288