strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

Rozważania na czasie: Bankowe quo vadis…

Nikt nie ma monopolu na mądrość. Również w sprawie banków. Na temat bankowości powiedziano i napisano w ostatnich miesiącach szczególnie wiele. Nic dziwnego, światowy kryzys finansowy, zapoczątkowany w USA w 2007 roku, ukazał nowe wymiary bankowości, nieustającego placu budowy...

Bankowość określana bywa zobowiązującym mianem dobra publicznego. Banki komercyjne mają charakter dualny: są bowiem nie tylko „klasycznymi” przedsiębiorstwami handlowymi, ale powinny być również instytucjami zaufania publicznego. Istotą rzeczy jest znalezienie, a w gruncie rzeczy znajdowanie stale na nowo, punktu równowagi między efektywnością a szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W innym ujęciu chodzi o połączenie tego co tradycyjne, z tym co nowoczesne.

Bankowość etyczna wyrosła na gruncie inicjatyw zorientowanych na zwiększenie świadomości etycznej przedsiębiorców. Za etyczne uważa się te banki, które budują swoją markę na zasadach przejrzystości i odpowiedzialności społecznej.Współcześnie coraz więcej banków zauważa, że rośnie zapotrzebowanie na produkty etyczne, dzięki którym część środków można przeznaczyć na cele charytatywne i ekologiczne. Chodzi o dobry wizerunek banków, które nie mają być jedynie fabryką kredytów czy też maszyną do zarabiania, lecz jednocześnie firmą o mocnych podstawach moralnych, rozumiejącą potrzeby współczesnych klientów.

Ostatnie miesiące i tygodnie były dla przedsiębiorców, inwestorów, drobnych ciułaczy, kredytobiorców, banków i innych instytucji finansowych z towarzystwami funduszy inwestycyjnych włącznie szczególną lekcją pokory. We współczesnych finansach i bankowości wiedzy, wyobraźni i ostrożności nigdy za wiele. Zasada ograniczonego zaufania obowiązuje, również wobec banków, bankierów i bankowców. Nie ulega wątpliwości, że świat potrzebuje nowego ładu bankowego: bankowości, w której będzie więcej kapitału, mniej długu, więcej zasad i znacznie silniejszy nadzór. Istotą rzeczy jest połączenie efektywności banków komercyjnych (ważnej z punktu widzenia akcjonariuszy i managementu) z bezpieczeństwem, transparentnością oraz respektowaniem zasad etyki.

P.S. Kryzys wyraźnie zmieni oblicze systemów bankowych . Dylemat polega na tym, jak nie dopuścić w przyszłości do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat, czy też nacjonalizacji zysków i internacjonalizacji strat. Bankowość musi wrócić do źródeł, na znaczeniu będzie zyskiwać bankowość tradycyjna. Bank przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku musi być zdrowy, czyli jednocześnie efektywny i etyczny. Pewne jak w banku… To jest znowu możliwe…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620158