strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 3-4/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 3-4/2010    

Rozważania na czasie: Co z tą przyszłością?

Podobno były chiński premier Zhou Enlai na pytanie o znaczenie rewolucji francuskiej, zadane przy okazji jej 200. rocznicy, przekornie odpowiedział: „Jeszcze za wcześnie, żeby coś powiedzieć”. Potrzebujemy mądrego dystansu…i do historii i do przyszłości… Przyszłość… Zukunft, future, futurum, futuro, buduszczeje… 2011, 2012, 2015, 2020, 2025, 2030, 2050… W sprawie przewidywania i prognozowania istnieją dwa skrajne podejścia.

Jedni, pesymiści (realiści?) twierdzą, że przyszłości nie sposób przewidzieć. Jest ona nieprzewidywalna i powinniśmy zostawić ją futurologom. Żyjemy w ciekawych czasach, w wielobiegunowym świecie, w erze zawirowań, w epoce niepewności i ryzyka, w warunkach ekonomii wiedzy niedoskonałej. Zawodny bywa rynek, jeszcze bardziej zawodne bywa państwo. Rynki nie naprawią się same, bez odpowiedniej regulacji. Wartość niemal wszystkich prognoz, w szczególności w świetle konsekwencji towarzyszących globalnemu kryzysowi finansowemu lat 2007-2009, jest ograniczona, a nawet wysoce problematyczna. Doświadczenie uczy, że są sprawy możliwe oraz niemożliwe do przewidzenia. Pewne są jedynie nieuchronne, ustawiczne, coraz szybsze zmiany, czego interesująca ilustracją może być treść londyńskiego graffiti z początku lat 90-tych: „Przyszłość nie jest już taka jak kiedyś”.

Drudzy, określmy ich tu umiarkowanymi optymistami, uważają spekulowanie w sprawie przyszłości i próby formułowania prognoz za atrakcyjne i wysoce pożądane. Bez spekulacji, prób przewidywania przeszłości nie jest możliwe jej współkształtowanie. Prowadzenie rozważań na temat przyszłości może być zarówno fascynujące, jak i twórcze oraz inspirujące, oczywiście przy zachowaniu określonych rygorów intelektualnych i metodycznych (przykładem jest procedura foresight). Takie podejście towarzyszy nam od wielu miesięcy podczas prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025.Potencjalne scenariusze, nowe cele strategiczne, nowe cele operacyjne, polityki, programy, projekty…

Przyszłość Szczecina…za kilka lat, za kilkanaście…Czy uda nam się wreszcie„uciec do przodu”? Potrzebujemy wielu PEREŁ –biznesu, polityki, nauki, edukacji, kultury , sportu, mediów… Życzmy Szczecinianom, aby się bogacili-materialnie i duchowo…To niezłe hasło na tegoroczne wybory samorządowe…

PS. Od tygodni zastanawiamy się nad finansową przyszłością euro i krajów strefy euro, głównie tzw. PIIGS(Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja, Hiszpania ). Grecka choroba ,grecka tragedia… Uczmy się na cudzych błędach…Po pierwsze-REFORMY

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088171