strona główna
  Wybieramy Perły Biznesu 2019

Rozpoczyna się szesnasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze
2019 i Osobowość Biznesu 2019. Organizatorem konkursu jest redakcja
„Świata Biznesu”.

DOWIEDZ SIĘ JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW DO NAGRODY>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
"Świat Biznesu" nr 9-10/2011

  HOME    "Świat Biznesu" nr 9-10/2011    

Rozważania na czasie: Czas (mądrego!) oszczędzania

O cięciu wydatków, obniżaniu  kosztów, zaciskaniu pasa ,mówi się i pisze ostatnio wiele… Od Grecji …po Polskę.  Oszczędzać można czas (swój i bliźnich) , energię, surowce, no i głównie  pieniądze. Swoje prywatne oraz publiczne. Oszczędne państwo (kiedyś mówiono tanie państwo…), oszczędny parlament, oszczędny rząd, oszczędny samorząd regionalny i lokalny.

Członek Izby Lordów, brytyjski  prof. ekonomii politycznej  Robert Skidelsky przypomniał niedawno istotę sporu między dwoma wielkimi ekonomistami – Hayekiem  i Keynesem. Hayek  żądał zaciskania pasa, Keynes – większych wydatków. Według Hayeka, uzdrowienie  gospodarki wymaga cięcia inwestycji i zwiększania oszczędności konsumentów. Keynes uważał natomiast, że potrzebne jest ograniczenie  skłonności do oszczędzania i wzrost konsumpcji dla podtrzymania oczekiwanych zysków spółek. Jego zdaniem, jeśli wszyscy: gospodarstwa domowe, firmy i rządy  zechcą oszczędzać, gospodarka będzie nieuchronnie zwalniać, aż ludzie staną się za biedni ,aby oszczędzać. Komu – tu i teraz - przyznać rację? Hayekowi  czy Keynesowi?

W warunkach ustawicznego nadmiaru słusznych celów (czasem tylko tzw. pobożnych życzeń) sztuką jest  kompromis, umiejętność wyboru z uwzględnieniem różnych kryteriów. Problem polega na tym, że  zawodny, ułomny, nieefektywny bywa rynek(nie tylko  rynki finansowe),ale też-jeszcze bardziej-zawodne, ułomne, nieefektywne bywa państwo: zbiurokratyzowane, rozrzutne, czasem bezradne wobec procesów globalnych, niekiedy skorumpowane…

Wielu Polaków zastanawia się, jak nie przegrać z inflacją, z bessą, w co lokować swoje nadwyżki: lokaty bankowe, papiery wartościowe, waluty obce, nieruchomości, złoto, inwestycje alternatywne ?  Z drugiej strony niemało Polaków (zbyt wielu !) od lat żyje z dnia na dzień, mają tylko tyle, aby przetrwać, nie oszczędzają …Co dalej? Sporo  zależy od nas, wiele  od  Amerykanów, Chińczyków, Niemców, Francuzów, Szwajcarów…

PS.  á propos oszczędzania… Zamiast powiedzieć komuś –„kłamiesz”(a wokół nas są tysiące kłamców, nie tylko wśród polityków) można powiedzieć –„oszczędnie gospodarujesz prawdą”. Niby to samo, ale jak miło brzmi… Obejrzałem „O północy w Paryżu” oraz przeczytałem kolejny wywiad z Woody Allenem  (Polityka nr 35). Kolejne wyznanie wielkiego pesymisty i melancholika : Ludzkie życie wydaje mi się na tyle tragiczne, smutne , nieszczęśliwe  i pozbawione nadziei ,ze krótkie momenty magii są bardzo potrzebne… Krótkie momenty magii… W życiu piękne są tylko chwile…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN w latach 2007-2011.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2878380