strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 7-8/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 7-8/2011    

Rozważania na czasie: Gospodarka, mądralo…

Czerwcowe, już VII Forum Samorządowe. Tym razem  byłem moderatorem  ważnego panelu: Nauka i jej służebna rola wobec JST …..A teraz lato  2011… Początek polskiej prezydencji. Pół roku  kolejnej szansy, aby  mądrze  dać o sobie znać- myśleć  globalnie, po europejsku, działać po polsku, lokalnie oraz myśleć  lokalnie po polsku, działać globalnie, w Europie… naszej Europie… The  European  dream - jak pisał  przed laty prof. Jeremy Rifkin… Nasze priorytety: wieloletnie ramy finansowe 2014-2020, stosunki ze Wschodem, rynek wewnętrzny, polityka energetyczna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, pełne wykorzystanie kapitału  intelektualnego Europy. Czyli w istocie finanse i  gospodarka …

Gospodarka, głupcze …Tak było  za czasów prezydenta Clintona… Ja proponuję  raczej - gospodarka, mądralo… po pierwsze gospodarka… Bogaćcie się – MATERIALNIE  i DUCHOWO !!! - Co musi się zdarzyć, aby wreszcie  w roku powyborczym – 2012 - udało się przeprowadzić w naszym kraju, to, co powinno być przeprowadzone  wcześniej… Po pierwsze  strukturalne zmiany w polskich finansach publicznych… Budżet, podatki… Rzeczy dzieją się tak , jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz…

Czy to ,co powinno rosnąć ( PKB, inwestycje, eksport, przychody i zyski przedsiębiorstw, poziom zamożności gospodarstw domowych) będzie rosnąć, a to ,co powinno maleć ,będzie  stopniowo maleć (stopa inflacji, stopa bezrobocia, wielkość deficytu budżetowego, wielkość zadłużenia, poziom ubóstwa i skala wykluczenia)…Łatwo nie jest, łatwo nie będzie… Ale tym bardziej warto się starać. Nie kłamać, nie obiecywać nierealnego, obiektywnie  opisywać, naukowo objaśniać, próbować  przewidywać, analizować sygnały wczesnego ostrzegania, tworzyć spójne  strategie, mądre, pragmatyczne  programy, efektywne instrumenty… Tylko tyle i aż tyle…

PS. Stało się… jestem jednym z wielu kandydatów do 100-osobowego  Senatu R.P . Przyjąłem zaproszenie po wielu tygodniach namysłu-, aby kandydować –jako kandydat bezpartyjny z listy SLD. To nie przypadek… Najbliżej mi od zawsze  do CENTROLEWICY… Równość szans i społeczna wrażliwość –to nie są przedwyborcze frazesy…

Prawie wszystko o mnie można przeczytać na mojej stronie www.flejterski.pl. Ekonomista (finansista) w polskim  Senacie? Gdybym wygrał ,chciałbym pracować w Komisjach: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej, oraz Nauki , Edukacji i Sportu…. Wszystko wyjaśni się  w październiku… Jestem w wieku… senackim…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN.





Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3043886