strona główna
  Znamy laureatów Pereł Biznesu 2020

Za nami 17. Gala Pereł Biznesu, konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, organizowanego przez redakcję magazynu Świat Biznesu. Nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego przyznane zostały w dwóch kategoriach – Osobowość Biznesu 2020 i Wydarzenie Gospodarcze 2020. Laureatów i wyróżnionych poznaliśmy 7 września podczas gali w hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Poznaj laureatów>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 5-6/2009

  HOME    Świat Biznesu 5-6/2009    

Rozważania na czasie: Kryzys to wielka …okazja!

Nie bez powodu twierdzi się, że kryzys jest w znacznej mierze fenomenem natury psychologicznej, co znajduje niekiedy wyraz w sformułowaniu, że kryzys to stan umysłów.

Zaintrygowali mnie niedawno studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprotestowali przeciwko „kryzysowi” (antykryzysowi.pl). Nadużywanie słowa „kryzys” niesie ze sobą ciągłą promocję czarnej wizji „kryzysu totalnego”. Studenci UJ propagują zdroworozsądkowy, pozytywny stosunek do gospodarki, chcą promować podstawowe kanony inteligentnie regulowanej gospodarki rynkowej, skłaniać konsumentów do rozsądnego kupowania, a przedsiębiorców do efektywnego inwestowania. Zakaz nadużywania słowa „kryzys”, używanie zamiennie innych, mniej dramatycznie brzmiących, mogłoby pomóc w oswojeniu gospodarczych zawirowań. Rzeczywiście, zamiast słowa „kryzys”, jednego z kilku nadużywanych w Polsce brzydkich słów na „K”, można przykładowo powiedzieć: „choroba” (to propozycja prof. J. Bralczyka), bessa, spowolnienie, regres, destabilizacja, dekoniunktura, recesja…
Nowego wymiaru nabrało ostatnio wiele starych, dobrze znanych pojęć, przykładowo: chciwość, zachłanność, żądza zysku za wszelką cenę, spekulacja, hazard moralny. Skłania to do sformułowania pytania o kształt współczesnej i przyszłej nauki bankowości. Analitycy zajmujący się tą dziedziną  znajdują się przed nowym, niezwykłym wyzwaniem: jak opisać i objaśnić fenomen zmian w światowej bankowości, które miały miejsce w latach 2007-2009. Nieprzypadkowo pojawiły się opinie o potrzebie stworzenia nowej alternatywnej ekonomii, nowych finansów, nowej bankowości.

W roku 2009, nie po raz pierwszy, przypomniano dobrze znaną opinię, że każdy kryzys jest szansą. Na początku marca prezydent Obama stwierdził, że narastający kryzys finansów (wielkie zadłużenie USA robi wrażenie nie tylko na finansistach) i gospodarki jest odpowiednim czasem do odkrycia kolejnej „wielkiej okazji” Ameryki („time of crisis can be great opportunity”). Czy jest to pogląd realistyczny? Czy można go odnieść do UE, do Polski, do Pomorza Zachodniego, do Szczecina…
Stanisław Flejterski

PS. 25. marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin. Rada, złożona z kilkudziesięciu osób, głównie przedsiębiorców i menedżerów oraz kilku profesorów, ma pełnić przez około 2 lata funkcje opiniodawcze i doradcze. Moim zdaniem, wbrew opiniom malkontentów, to dobry pomysł. Inteligentnych rad i pomysłów na rozwój naszego miasta nigdy za wiele. 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3354763