strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 5-6/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 5-6/2011    

Rozważania na czasie: Polska (trochę) lepsza…

Wiosna 2011… Etykietki, inwektywy, insynuacje, pomówienia, cynizm, hipokryzja, filozofia Kalego, nienawiść, polskie piekło, brak zaufania, kłamstwa, półprawdy, zawłaszczanie, wykluczanie, tematy zastępcze…, czasem zadymy… Wierzę, mimo wszystko wierzę, w „merytokrację”, w rządy rozumu. Polska musi? powinna?, może? być trochę lepsza…
Potrzebna jest równowaga, może chwiejna, ale równowaga… W codziennej  diecie, w sektorze bankowo- finansowym, w gospodarce w ogóle, w polityce, w Sejmie, w Senacie… Również równowaga między centroprawicą a centrolewicą…

Krakowski filozof  prof. Tadeusz Gadacz. (Iść po ziemi i po niebie, ”Polityka”. nr 17/2011) twierdzi: -Całe  życie trzeba się uczyć życia. Nie wybieramy sobie czasu, miejsca, okoliczności życia. Na każdym naszym życiowym wyborze kładą się cieniem drogi niewybrane; Życie jest sensowne, gdy mamy jakieś cele; Z latami coraz  mocniej sądzę, że żyje się nie po coś, lecz dla kogoś; Trzeba uważać, żeby całe  życie nie sprowadziło się do urządzania  życia; Lepiej nam służy dążenie niż spełnienie; Człowiek żyje, by być dobrym.

Dobra gospodarka!!! Gospodarka, głupcze! Wartości, instytucje, polityka… Wzrost gospodarczy, rozwój społeczno –gospodarczy… Generatory, bieguny, motory, lokomotywy, wehikuły, koła zamachowe, przemysły kreatywne… Przed kilkoma tygodniami wrażenie na mnie zrobiła informacja, że polscy naukowcy patentują na całym świecie  metodę przemysłowej produkcji grafenu. Ten cudowny materiał już wkrótce może zastąpić krzem i zrewolucjonizować elektronikę. A Polskę wprowadzić do pierwszej ligi potęg w tej dziedzinie… A przecież jest jeszcze gaz łupkowy…

Pod koniec marca  znany ekonomista prof. Jerzy Hausner (też z Krakowa…) udzielił  interesującego wywiadu pod tytułem„ Jeszcze Polska nie zginęła.” Po niderlandzku -Nog is Polen niet verloren - wywiadu pod takim tytułem udzieliłem  w Amsterdamie wiosną 1987 roku (prawie  ćwierć wieku temu !).Nadal tak uważam… A może jeszcze bardziej niż wtedy… Przecież  od ponad dwóch dekad  mamy wolną Ojczyznę.

PS. Najbliższe lata będą  dla naszego kraju, w tym i dla naszego regionu, pełne wyzwań… starych i nowych, niektórych  jeszcze nie znamy. Czasem niespodziewanie pojawia się "czarny łabędź” (Black Swan)… Mimo to, a może tym bardziej, trzeba gonić najlepszych… Mimo wszystko jestem (umiarkowanym !!!) optymistą… przecież wokół nas jest tylu mądrych, uczciwych ludzi… Romantycznych pozytywistów, pozytywistycznych romantyków…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN.


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2984274