strona główna
  Turystyka, hotele, wyjazdy, przyjazdy...

... czyli wakacyjny Świat Biznesu. Branża turystyczna zdominowała najnowsze wydanie naszego magazynu. W wersji pdf przeczytacie je tu:

Przeczytaj/pobierz Świat Biznesu nr 8-9/2017>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 11-12/2009
Spożywczy miks

Łatwiejszy dostęp do kontrahentów, badań i informacji ma zapewnić swoim członkom rodzący się w Szczecinie klaster spożywczy.

Inicjatorem integracji zachodniopomorskich firm spożywczych jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (RCIiTT). Zdaniem specjalistów z RCIiTT w skali regionu ta branża jest rozdrobniona, dominują w niej globalne marki, brakuje produktów regionalnych, słabo producenci i dystrybutorzy. Pomóc ma tu klaster.

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 5 listopada w hotelu Novotel kilku obecnych na sali przedsiębiorców zainteresowała możliwość współpracy z ZUT, narzekali jednocześnie na brak otwarcia uczelni na biznes i słabą ofertę badawczą skierowaną do biznesu.

- Pomożemy państwu rozwiązać wasze problemy technologiczne. Jeżeli dadzą one nam zysk w postaci publikacji naukowej, jesteśmy w stanie wziąć na siebie koszt pracy naukowców i aparatury - odpowiada prof. Waldemar Dąbrowski, kierownik Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej ZUT. - Nie mamy co prawda laboratoriów akredytowanych, ale dysponujemy m. in. nowoczesną aparaturą wartą 3 mln zł w Zakładzie Opakowalnictwa.

mab

Fot. (M.Abkowicz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
Pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
tel.091/4429275, fax 091/8854803


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Alicja Kowalska
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Stanisław Flejterski
Wojciech Olejniczak
Aneta Zelek
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach

Reklamy i ogłoszenia
tel. 0 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2210179