strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 8-9/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 8-9/2013    

Środowisko pod opieką

Siedemnaście milionów złotych z funduszy europejskich trafi do Kamienia Pomorskiego i  Łobza na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Całkowity koszt obu projektów przekroczy 35 mln zł.

Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”.

- Łącznie z podpisanymi ostatnio umowami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wdraża 19 projektów o wartości blisko 750 mln zł, z czego dofinansowanie unijne sięga 500 mln zł – mówi prezes Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiWG w Szczecinie.
Obecnie Fundusz ocenia pięć kolejnych projektów dotyczących m.in. budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Szczecinie oraz na Pojezierzu Drawskim.

- Jedno z zadań dotyczy ochrony brzegów morskich wybrzeża koszalińskiego, a dwa pozostałe gospodarki odpadami w regionie, m.in. w gminach należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – informuje Monika Bochenko, zastępca dyrektora ds. organizacji i promocji Funduszu.

Wartość wszystkich ocenianych projektów ma przekroczyć 200 mln zł, a dofinansowanie może wynieść nawet około 160 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni w Kamieniu Pomorskim i systemu odprowadzania ścieków w tamtejszej aglomeracji ma kosztować ponad 23 mln zł (w tym dofinansowanie unijne: 11 mln zł). Dzięki inwestycji zmieniona zostanie technologia oczyszczania ścieków, co umożliwi usuwanie związków azotu w ściekach oczyszczonych.

Łobeska inwestycja będzie kosztować 12,5 mln zł. Ponad połowę wyniesie dofinansowanie. Zmodernizowane zostaną obiekty oczyszczalni oraz wybudowane nowe, w tym reaktor biologicznego przepływowego usuwania związków węgla, azotu i fosforu.

Obie inwestycje mają być zakończone do 2015 roku.

(mba)

Fot. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wdraża 19 projektów o wartości blisko 750 mln zł – mówi Jacek Chrzanowski, prezes Funduszu (pierwszy od prawej).

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088326