strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 12/2014

  HOME    Świat Biznesu 12/2014    

Strategia z wizją

Dr Zbigniew Miklewicz, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. o inwestycjach portowych, efektach pogłębienia toru wodnego i wybudowania terminalu LNG oraz o strategii do 2027 roku.

Jak minął rok?

Rok 2014 był bardzo dobry zarówno jeśli chodzi o poziom przeładunków, jak i wyniki finansowe. Równolegle prowadziliśmy istotne projekty, takie jak wykup akcji pracowniczych, próba wydzierżawienia elewatora Ewa i postępowanie prawne w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie. W portach trójmiejskich opłaty te są na poziomie 0,3 proc. wartości nieruchomości. U nas 10 razy większe. W tej sprawie wnieśliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i doczekaliśmy się korzystnego rozstrzygnięcia. Oczekujemy na to, że wielkość przeładunków w Szczecinie i Świnoujściu zamknie się na poziomie 23 mln ton. Będzie to lekki kilkuprocentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Dobiegają końca inwestycje unijnej perspektywy finansowej 2007–2013.

Nakłady inwestycyjne w tej perspektywie wyniosły łącznie ok. 600 mln zł. Na tę kwotę składają się inwestycje typowo morskie i inwestycje techniczne. Do tych morskich zaliczam inwestycje w Świnoujściu: budowę stanowiska nr 1 na terminalu promowym oraz budowę stanowiska statkowego na terminalu LNG. W Szczecinie to przede wszystkim przebudowa nabrzeży w okolicach elewatora Ewa, w tym nabrzeża KGHM do przeładunku kwasu siarkowego. W obydwu portach przeprowadziliśmy także inwestycje techniczne, takie jak przebudowa dróg, linii kolejowych i budowa parkingów dla TIR-ów, bo to dziś najbardziej rozwijający się środek transportu odwozowego z portu. Zamykamy tę perspektywę unijną, gdyż te inwestycje są przeważnie zakończone albo dobiegają końca.  Misja nowej strategii rozwoju portów Szczecina i Świnoujścia, która sięga 2027 roku, opracowana przez zespół naukowców Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem dr. Michała Plucińskiego, zakłada wiodącą rolę waszych dwóch portów na południowym Bałtyku.

Przewagą konkurencyjną naszych portów jest tzw. pełna sieć dostępowa. Mamy połączenia transportowe - drogowe, kolejowe i dzięki Odrze – śródlądowe. Po drugie uważamy, że zaplecze portów Szczecin i Świnoujście obejmuje zachodnią Polskę, wschodnie Niemcy oraz Czechy, Słowację i Węgry, a więc kraje, które prężnie się rozwijają. Po trzecie sądzimy, że będziemy mogli w latach następnych podjąć inicjatywę w zakresie transportu kontenerowego, co spowoduje, że staniemy się portem z pełnym wachlarzem usług. Te czynniki łącznie pozwolą nam na dynamiczny rozwój. Będziemy więc mogli pretendować do roli wiodącego portu. Rozumiemy przez to, że nasze porty będą uniwersalne, jeśli chodzi o dostęp do portu, ofertę i odniesienie do obszaru, który rozwija się bardzo dobrze pod względem gospodarczym.

Co czeka porty w nowej perspektywie unijnej?

W nowej perspektywie unijnej 2014-2020 w Świnoujściu chcemy w terminalu promowym przebudować stanowiska nr 5 i nr 6 oraz zbudować mały terminal do załadunku LNG na mniejsze statki. Umożliwi to sprzedaż i przewóz płynnego LNG do mniejszych portów na Bałtyku. W Szczecinie natomiast zakładamy większy kompleks inwestycji związanych z przystosowaniem basenów portowych i nabrzeży do głębokości toru wodnego 12,5 metra.

Wartość inwestycji w tej perspektywie unijnej wyniesie ok. 1 mld złotych.

Jak chcecie pozyskać środki na te ambitne zamierzenia?

Port ma dobrą sytuację finansową i z roku na rok generuje nadwyżki finansowe. Jesteśmy stosunkowo mało zadłużonym podmiotem i mamy możliwość wsparcia nowych inwestycji kredytem. Większość naszych projektów bazuje na wsparciu unijnym i liczymy, że będzie utrzymany zadeklarowany na dziś poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na poziomie co najmniej 60 proc.

Poza Funduszem Spójności skorzystamy z CEEF, czyli specjalnego funduszu pn. Łącząc Europę, który został wprowadzony w zaczynającej się perspektywie unijnej i z tego funduszu przewidujemy sfinansować projekt przebudowy stanowisk na terminalu promowym w Świnoujściu. Wniosek jest już złożony i w Brukseli trwa procedura konkursowa.

Tymczasem okazało się, że odcinek drogi ekspresowej S3 od Miękowa do Świnoujścia nie znalazł się w traktacie terytorialnym województwa.

Czy to się nie kłóci z rozbudową gazoportu i innymi waszymi inwestycjami w Świnoujściu?

Postulowaliśmy, by ta inwestycja znalazła się w tej perspektywie unijnej. Wiem, że znalazła się na liście rezerwowej. Będziemy przygotowywać argumenty, żeby projekt ten został zrealizowany. Przygotowujemy nową prognozę ruchu towarowego z tych terminali w Świnoujściu, które obsługuje S3, czyli z terminalu promowego, terminalu LNG i Portu Handlowego. Naszym zdaniem, ruch ciężarowy będzie tak duży, że rozbudowa drogi na tym odcinku jest konieczna.

A co z innym odcinkiem S3 do granicy z Czechami?

W tej perspektywie jest przewidziana budowa odcinka ze Świebodzina do skrzyżowania z autostradą A4 i dalej do miejscowości Bolkowo, natomiast nie ma planu połączenia S3 z drogami w Czechach. Ma to być zrealizowane w następnych latach. I to dopiero będzie uwieńczenie całego projektu. Idea S3 polega na tym, by wpiąć tę drogę w system dróg czeskich. A to wymaga wybudowania ostatniego odcinka przejścia przez Sudety. To na pewno będzie najdroższa część tego projektu. Nie mamy na dziś informacji, kiedy to nastąpi.

Jaka więc jest wizja portów Szczecina i Świnoujścia w 2020 roku?

Zrealizowanie perspektywy unijnej do 2020 roku i zrealizowanie projektu pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5 metra powinno skutkować wzrostem przeładunków do poziomu 26 - 30 mln ton rocznie.

A co strategia zakłada w kolejnej perspektywie unijnej 2020-2027?

Mamy zaplanowane na tę nową perspektywę dwa bardzo ważne strategiczne cele. Pierwszym z nich jest zagospodarowanie Ostrowa Grabowskiego na cele logistyczne i na przemysł przyportowy. Drugim - budowa w Świnoujściu terminalu kontenerowego, czyli podjęcie próby zaistnienia na rynku kontenerowym. W tej kolejnej perspektywie zakładamy, że nie będziemy mogli liczyć na tak duże wsparcie ze strony Unii Europejskiej i że te projekty będą realizowane ze środków własnych lub w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wróćmy jednak do określenia wziętego ze strategii: wiodący port na południowym Bałtyku. Co się kryje pod tym określeniem?

Mamy ambitne plany rozwojowe. Nasz cel w postaci pełnienia roli wiodącego portu na południowym Bałtyku jest wyrazem tych planów. Bazują one na obiektywnej podstawie. Ta obiektywna podstawa opiera się na tym, że zaplecze gospodarcze portów obejmuje Polskę Zachodnią, Niemcy Wschodnie i dynamicznie rozwijającą się pod względem gospodarczym część Europy Środkowej. Projekty inwestycyjne, które realizujemy, wspierają ten cel.

Bardzo dużo uwagi poświęcamy terminalowi promowemu w Świnoujściu. Wpłynie to na zwiększenie obrotów ze szczególnym uwzględnieniem tranzytu. Bardzo pozytywny wpływ na port będzie miało oddanie do użytku gazoportu LNG, obok którego powstał port zewnętrzny. Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m spowoduje, że szereg ładunków masowych typu nawozy, węgiel, ruda żelaza, metale, złom będzie przewożonych większymi statkami. Gdy do tego dodamy udrożnienie Odry, to zwiększy się znacznie ruch na trasie Śląsk – Bałtyk, który odbywać się będzie na wodzie. Po pierwsze to będzie najtańszy transport. Po drugie umożliwi to przewożenie konstrukcji o dużych gabarytach, rzeczy ciężkich, które trudno przewozić koleją lub transportem drogowym. W kolejnej perspektywie unijnej naszym celem strategicznym jest budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu – o czym już wspominałem. Gdy analizujemy wzrost przeładunków, to okazuje się, że w ujęciu globalnym, europejskim i polskim rosną przede wszystkim przeładunki kontenerowe i przeładunki na terminalu promowym. Reszta utrzymuje się na podobnym poziomie. Mówiąc o strategii naszych portów w Szczecinie i Świnoujściu, chodzi nam o to, by znaleźć się w tym światowym trendzie przeładunków. I to właśnie oznacza, że staniemy się wiodącymi portami na południowym Bałtyku.

Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.

Fot. M. Abkowicz

Zbigniew Miklewicz (52 lata) studiował ekonomikę pracy i zarządzanie na Uniwersytecie w Lipsku, a na Uniwersytecie Szczecińskim obronił pracę doktorską z zakresu analizy ekonomicznej. Odbył staże zawodowe w Monachium i Zurychu. W latach 80. i 90. prowadził działalność naukową i dydaktyczną na US. Później pracował w sektorze finansowym, pełniąc funkcje kierownicze w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Od 2003 r. związany był z Zakładami Chemicznymi Police - od lipca 2009 do grudnia 2010 r. szefował tej spółce. Wdrożył w niej program restrukturyzacji i pomocy publicznej. W latach 2011-2014 był skarbnikiem województwa zachodniopomorskiego. W marcu 2014 r. po wygraniu konkursu objął stanowisko prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088299