strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu 1-2/2009

  HOME    wiat Biznesu 1-2/2009    


„wiat Biznesu” rozmawia z prof. Janem Lubiskim, kierownikiem Zakadu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, prezesem firmy innowacyjnej Read-Gen.

Od 1 stycznia 2009 roku wejd w ycie zmiany w prawie, ktre uatwi przedsibiorcom ycie. Jest to efekt pracy nadzwyczajnej komisji sejmowej Przyjazne Pastwo. Krpujcych rce biznesmenw bubli prawnych, niestety, jest jeszcze caa masa. O tym, co nadal utrudnia prowadzenie biznesu rozmawialimy z naszymi gomi. Do dyskusji zaprosilimy: Elbiet Cebulsk, doradc podatkowego, Zbigniewa Chojnowskiego, prezesa zarzdu firmy Domar, Michaa Marcinkiewicza, posa na Sejm RP, czonka nadzwyczajnej komisji Przyjazne Pastwo i prof. Piotra Niedzielskiego, dziekana Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego. Redakcj reprezentowali Magdalena Szczepkowska i Wodzimierz Abkowicz.

"wiat Biznesu" rozmawia z Barbar Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsibiorczoci.

Na temat roli produktw tradycyjnych, lokalnych i regionalnych w promocji regionu rozmawiali przedstawiciele samorzdw na konferencji, zorganizowanej przez Urzd Marszakowski na pocztku grudnia w Poczynie Zdroju.

„wiat Biznesu” rozmawia z prof. Waldemarem Tarczyskim, rektorem Uniwersytetu Szczeciskiego, i prof. Jzefem Perencem, prorektorem Uniwersytetu Szczeciskiego ds. finansw i rozwoju

"wiat Biznesu" rozmawia z Andrzejem Przewod, dyrektorem Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Szczecinie

2008 by najlepszym rokiem w siedmioletniej historii szczeciskiego hotelu Novotel, i to bynajmniej nie dziki turystom chccym zwiedzi miasto.

Wystarcz skromne rodki by zaczarowa publiczno – ot, sze gosw mskich. I odrobina daru od Boga. No, moe ciut wicej ni odrobina.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482146