strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu 3-4/2009

  HOME    wiat Biznesu 3-4/2009    


„wiat Biznesu” rozmawia z Pawem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej eglugi Morskiej.

W dzisiejszym wiecie dobra informacja jest na wag zota. To od niej w duej mierze zaley sukces stacji telewizyjnej, rozgoni radiowej, czy gazety. Zdobywanie cennych informacji musi i jednak w parze ze skutecznym pozyskiwaniem reklam i zarzdzaniem. Jak w dobie kryzysu gospodarczego radzi sobie biznes medialny? Do dyskusji na ten temat, zaprosilimy Mariusza Graba, wiceprezesa Polskiego Radia Szczecin, Tomasza Kowalczyka, wiceprezesa, zastpc red. nacz. Kuriera Szczeciskiego, Michaa Koziea, dyrektora dziau obsugi klienta Agencji Reklamowej Anny Turkiewicz i Piotra Lichot, dyrektora szczeciskiego oddziau TVP. Redakcj reprezentowali Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Silny orodek akademicki, ktry skutecznie konkuruje na krajowym i europejskim rynku usug edukacyjnych oraz bada - taki ma by Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W styczniu uczelnia zainaugurowaa swoj dziaalno. Do historii przeszy polibuda i aerka.

Read-Gene, firma zaoona przez genetyka prof. Jana Lubiskiego zadebiutowaa 12 lutego na rynku New Connect jako pierwsza zachodniopomorska spka.

Recesja w gospodarce wiatowej staa si faktem. Faktem jest te, e przyjte przez „wielkich tego wiata” metody walki z kryzysem doprowadz ju wkrtce do globalnej ekonomicznej demoralizacji. Podczas gdy wiat podnieca si coraz wikszymi kwotami wpompowanymi w spowolnione gospodarki, ja chc przestrzec przed powanymi konsekwencjami takich strategii antykryzysowych.I wanie Unia Europejska, a w szczeglnoci Niemcy i pomniejsze kraje, same sobie wybray… GAZPROM. Jak tylko ten ichni gazocig pnocny zostanie oddany do eksploatacji, to raz do roku (mniej wicej) o tej samej porze, GAZPROM bdzie bezporednio zakrca im kurek i nie bdzie potrzebowa do tego wcale Ukrainy czy innych krajw trzecich.

Od kilku tygodni miaem pomys na felieton. Postanowiem: ani sowa o kryzysie, o wiecie, ktry oszala… Miaem napisa o nauce, a gwnie o niedawno utworzonym w Szczecinie Polskim Stowarzyszeniu Programu Neurologiki, o Salonie Naukowym Uniwersalia Stetinensia. Zmieniem jednak zdanie… O nauce jednak nastpnym razem.

Karuzela Kadrowa

"Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarzdzaniu."- taki tytu nosi publikacja prof. Anety Zelek, szczeciskiej ekonomistki, prorektor Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu.

Na pytania z kwestionariusza "wiata Biznesu" odpowiadaj Jamina Solecka, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT i Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Regionu Pnocnego GBS Bank.

„wiat Biznesu” rozmawia z Wojciechem Miziewiczem, wacicielem agencji u.studio.

Przed nami wiosenne przebudzenie. Z zimowego snu wyrw nas 20-21 marca organizatorzy wiosenno-letniej edycji Weekendu Mody. Na najduszym w Szczecinie wybiegu poznamy trendy, ktre bd obowizyway w modzie przez najblisze miesice.

- To jest ksika polityczna, moe nie opowiada wprost o zmaganiach z wadz, ale pokazuje jak dowiadcza historii zwyky czowiek - mwia o swojej najnowszej ksice prof. Inga Iwasiw.

Prestiowe nagrody biznesowe wrczya 19 lutego redakcja wiata Biznesu podczas gali w hotelu Novotel w Szczecinie.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482181