strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu nr 1-2/2010

  HOME    wiat Biznesu nr 1-2/2010    


wiat Biznesu rozmawia z Wu Tianyu, prezesem frmy De Tian

Tym razem dyskutowalimy na temat kondycji naszych uczelni. O tym, czy wiedza moe by biznesem, rozmawiali: prof. dr hab. Wodzimierz Kiernoycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu w Szczecinie oraz prof. dr hab. Waldemar Tarczyski, rektor Uniwersytetu Szczeciskiego. Redakcj reprezentowali Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.


Trzydzieci lat temu rozpocza dziaalno firma rodzinna Kazimierza i Ireny Mojsiuk, kiedy to zosta otwarty ich wasny Zakad Blacharstwa Samochodowego w Koszalinie.

„wiat Biznesu” rozmawia z Wadysawem Husejk, marszakiem wojewdztwa zachodniopomorskiego.

19 listopada w hotelu Radisson w Szczecinie na Forum Amber 2009, zgromadzili si inwestorzy poszukujcy ciekawych moliwoci pomnoenia pienidzy oraz autorzy innowacyjnych projektw biznesowych.

16 grudnia szczeciska firma informatyczna IAI SA zadebiutowaa na giedzie New Connect.

Doroczne nagrody przyzna menederom, firmom i przedsibiorcom Business Club Szczecin.

Pytanie kluczowe panelu dyskusyjnego, ktry odby si w ramach listopadowych 40 Szczeciskich Dni Techniki brzmiao: Czy moliwe jest tworzenie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki bez modej kadry inynierskiej? Czyli innymi sowy jak zatrzyma lub ograniczy jej migracj z regionu.

14 grudnia podpisano umow, na podstawie ktrej supski Urzd Morski otrzyma za porednictwem Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokoci 74,8 mln z na odbudow  3-kilometrowego odcinka koobrzeskiej play.

Produkcja energii z biomasy powinna sta si wizytwk wojewdztwa zachodniopomorskiego. Tak wizj roztacza Urzd Marszakowski, organizator grudniowej konferencji powiconej temu zagadnieniu.

Pitnastoosobowa delegacja z udziaem wicemarszaka zachodniopomorskiego Witolda Jaboskiego, rektorw zachodniopomorskich wyszych uczelni, radnych Sejmiku Wojewdzkiego oraz przedsibiorcw w listopadzie przebywaa w chiskiej prowincji Guangdong.

Kilkudziesiciu fachowcw z zakresu rachunkowoci znajdzie prac w Centrum Usug Wsplnych, ktre w kwietniu przyszego roku uruchomi w Szczecinie firma Coloplast. Centrum zajmie si obsug finansowo-ksigow spek wchodzcych w skad tej duskiej grupy.
Tegoroczna witeczna telewizja dostarczya mi zaskakujcej inspiracji do tego felietonu. I nie bya to adna „Opowie wigilijna” z dyurnego repertuaru polskiej telewizji , lecz film o Leszku Balcerowiczu „Gra o wszystko”.

Uwaga, to jest niebezpieczny felieton. Po jego opublikowaniu, w najlepszym przypadku, skuj mi mord. Oferowaem si ostatnio do Parlamentu Europejskiego, i nawet jako Minister Rolnictwa, ale nic z tego nie wyszo. Myl, e doradztwo polityczne dla mediw to jest to i podobno, mimo wspomnianego ryzyka, mona wzi za nie niez kas.

Nie wierz ekonomicznym fundamentalistom, ortodoksom, dogmatykom, doktrynerom… Od dawna nie mam zaufania do tych, ktrzy nie maj wtpliwoci, twierdz, e wiedz wszystko najlepiej, e maj monopol na mdro, nie musz sucha innych… Programowo nie mam wic zaufania ani do skrajnych liberaw, ani – tym bardziej – do radykalnych etatystw… Najbliej mi do tzw. post-/neokeynesistw… Rynek jest dobrym sug, ale zym panem… Tyle rynku, ile moliwe, tyle pastwa, ile konieczne. Silne pastwo ograniczone…

„wiat Biznesu” rozmawia z Jackiem Drodalem, kierownikiem Dziau Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i jednoczenie Prezesem Zarzdu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia.

Gwna torreadorka jzykowej corridy, znakomita jzykoznawczyni prof. Ewa Koodziejek, jaki czas temu wsplnie z dr Mari Kabat i Rafaem Sidorowiczem, pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szczeciskiego, otworzya Internetow Poradni Jzykow US.

Wystarczy zrobi jeden krok, by z jesieni wkroczy do zimy. Mona te zrobi krok w ty i przenie si do lata. Ot, takie czary mary. I to gdzie, w centrum Szczecina! A bdzie jeszcze ciekawiej. W wakacje ma nas oczarowa przepikny ogrd...

Tu przed Nowym Rokiem, podczas uroczystej gali w Operze na Zamku zostay ogoszone wyniki 56. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczeciskiego" na najlepszych zawodnikw i trenerw wojewdztwa zachodniopomorskiego w 2009 roku.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482173