strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu nr 1-2/2011

  HOME    wiat Biznesu nr 1-2/2011    


„wiat Biznesu” rozmawia z Olgierdem Geblewiczem, marszakiem zachodniopomorskim

Tym razem za temat redakcyjnej wymiany pogldw wybralimy transfer wiedzy do przemysu i usug. W dyskusji, ktra odbya si w winiarni restauracji „Zamkowej”, wzili udzia naukowcy i reprezentanci biznesu: prof. Ryszard Kaleczuk, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Agnieszka Ociowska, specjalista ds. marketingu i PR oddziau Object Connect w Polsce, prof. Piotr Niedzielski, dziekan Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego oraz Mirosaw Warenik, dyrektor ds. rozwoju fabryki nawozw Fosfan. Redakcj reprezentowali Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Rozmowa z Pawem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej eglugi Morskiej

"wiat Biznesu" rozmawia z dr Anet Szadkowsk, zastpc dyrektora Regionalnego Oddziau Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Szczecinie.

Dwa kolejne odcinki drogi ekspresowej zostan wybudowane – zadecydowa polski rzd i wpisa tras czca Szczecin z autostrad A2 do programu budowy drg na lata 2011 – 2015.

Obiekt przy ulicy Szafera w Szczecinie ma by gotowy w 2013 roku. Bdzie kosztowa 140 mln z.

Skandynawko - Polska Izba Przemysowa oraz Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw Urzdu Marszakowskiego podsumoway rok podczas imprezy wigilijnej w szczeciskim Cafe 22.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego
„Business Club Szczecin“ na pocztku stycznia przyznao tradycyjne nagrody w postaci statuetek Konika Morskiego.

Na styczniowej konferencji „Eksport bez granic”, ktra odbya si w Szczecinie, zebrali si przedstawiciele lokalnych wadz, samorzdw gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu i zachodniopomorscy przedsibiorcy zainteresowani eksportem swoich produktw na rynki zagraniczne.

Tu przed witami Boego Narodzenia swj pierwszy oddzia w Szczecinie otworzy bank HSBC, jedna z najwikszych instytucji finansowych na wiecie.

Kariera, Bud-Gryf Szczecin i SzczecinWaterShow to trzy due imprezy, na ktre w marcu zapraszaj Midzynarodowe Targi Szczeciskie.

Nowy dom, ekskluzywny apartament, a moe mae mieszkanie w dobrej lokalizacji? – jeli kto myli o przeprowadzce lub inwestowaniu pienidzy w nieruchomoci, koniecznie musi odwiedzi 17. Midzynarodowe Targi Nieruchomoci i Inwestycji w Szczecinie.Gdy politycy dali nura w szambo, bior to do ust i pluj na przeciwnika – robienie analiz politycznych staje si jaowe i nadchodzi czas zwrcenia si ku pikniejszej stronie ycia. A czy jest co bardziej pikniejszego ni bezinteresowne lenistwo z herbatk.
Rozmowa z Tadeuszem Dudojciem, prezesem spki Dudoj SA.

Na dwa dni Szczecin stanie si krajow stolic mody. Jak co roku na wybiegu zobaczymy pikne kreacje i pikne dziewczyny.

Pochodzca ze Szczecina siatkarka zespou Bank BPS Muszynianka Fakro jest now twarz GBS Banku.

W ostatnich dniach grudnia w Teatrze Polskim zostay ogoszone wyniki 57. plebiscytu sportowego „Kuriera Szczeciskiego" na najlepszych zawodnikw i trenerw wojewdztwa zachodniopomorskiego. Wygrali wicemistrzyni wiata w skoku o tyczce Monika Pyrek oraz Jarosaw Duda - trener gimnastyki sportowej.


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482135