strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu nr 12/2013

  HOME    wiat Biznesu nr 12/2013    

Prof. Waldemar Domachowski, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczeciskiego o braku zaufania spoecznego, nepotyzmie i  chorej subie zdrowia.

Rozmawiamy o zwizkach biznesu z kultur, mecenacie i sponsoringu ze strony przedsibiorcw oraz  korzyciach, jakie z kontaktw z  kultur wynosi biznes. W dyskusji uczestnicz Barbara Igielska, dyrektor Zamku Ksit Pomorskich w Szczecinie, Micha Janicki, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, dyrektor artystyczny Teatru Kameralnego, Anna Lemaczyk – Biaas, dyrektor Szczeciskiej Agencji Artystycznej, Edward Osina, prezes zarzdu Calbud, wiceprezes zarzdu, kanclerz Loy Szczeciskiej Business Center Club. Redakcj reprezentuj Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Tomasz Kowalczyk, prezes - redaktor naczelny „Kuriera Szczeciskiego” o wydaniu drukowanym i  portalu 24kurier.p.

Mirosaw Sobczyk, prezes grupy ZAPOL, Tomasz Walburg, wiceprezes ds. sprzeday i marketingu, oraz Arkadiusz Porada, dyrektor ds. marketingu o  tym jak najlepiej wykorzysta pienidze z nowego rozdania Unii Europejskie.

Zaoenie byo proste. Siermina komuna wytworzya u ludzi potrzeb zajrzenia do „lepszego wiata”. Ludzie chcieli y wygodniej, chodzi w lepszych ubraniach, wygodniej mieszka, sprbowa innych kuchni, w tym pieczywa. Bagietki, croissanty i inne wypieki mieciy si w tym wiecie. Firma piekarnicza Asprod miaa uchyli do niego drzwi.

Polska Fundacja Ekologiczna wsplnie z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ju po raz drugi w oryginalny sposb  edukuje ekologicznie pracownikw zachodniopomorskich firm i biur. W tym celu wydany zosta kalendarz biurkowy na 2014 rok, opatrzony  rysunkami satyrycznymi o tematyce ekologicznej, wykonanymi przez znanego  rysownika  Henryka Sawk. W grudniu kalendarz trafi do lokalnych przedsibiorcw,

Now siedzib przy ul. Jagielloskiej w Szczecinie ma Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Okoo 70 ekspertw z caego wiata uczestniczyo w sympozjum dotyczcym grnictwa morskiego i hydratw gazowych, ktre si odbyo 22-26 wrzenia w Szczecinie, w Hotelu Radisson Blu. Zorganizoway je Wsplna Organizacja Interoceanmetal (IOM) oraz midzynarodowe stowarzyszenie ISOPE.

Szczypta dobrego humoru, porcja wiedzy ekonomicznej i yk dobrej whisky. W takim klimacie upyno padziernikowe spotkanie Private Banking Po Godzinach w Szczecinie.

11 padziernika zachodniopomorska brana budowlana celebrowaa swoje coroczne wito - Zachodniopomorskie Dni Budowlanych. Tegoroczny program skada si z  dwch czci.

22. Zachodniopomorskie Targi Nieruchomoci byy okazj nie tylko do przegldu ofert deweloperw, ale rwnie do kupienia mieszkania ze specjalnym rabatem i skorzystania z wyjtkowo korzystnych ofert kredytowych.

O tym , jak wyposay dom i firm mogli przekona si zwiedzajcy 22. targi „Wszystko Dla Domu + wntrza komercyjne”, ktre jesieni przycigny do hali MTS w Szczecinie 7 tys. zwiedzajcych.


Uroczysta prezentacja nowej gamy pojazdw ciarowych odbya si 7 listopada w szczeciskiej siedzibie firmy Mojsiuk, autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Gwn gwiazd spotkania by model Atego - najnowsza generacja pojazdu dystrybucyjnego.

Mode wino z regionu Beaujolais zyskao popularno na wiecie dziki sprawnemu marketingowi Francuzw. O tym, e mona si przy nim naprawd dobrze bawi po raz kolejny przekonuje hotel Novotel Szczecin Centrum.

Pokoje jak nowe, sauna na rozgrzewk i konferencje w zdrowym stylu to nowoci, jakie czekaj na goci hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Listopadow premier wieczoru baletowego „Ogniwa” Opera na Zamku udowodnia, e muzyka Witolda Lutosawskiego i taniec to poczenie niezwykle inspirujce. Powsta spektakl przejmujcy, wrcz intymny, abstrakcyjny i na wskro wspczesny.

Najnowszy film Jacka Bromskiego mg podoba si tym modszym i tym starszym widzom. Reyser (niezalenie od naszej metryki) zabiera nas w interesujc podr po Polsce koca lat 60. XX w. Jednym z przystankw jest winoujcie.

Krzysztof Bobala, Bogdan Mieyski i Krystian Stypua kochaj sport, znaj si na biznesie i prowadz najwikszy w Szczecinie kompleks sportowo-rekreacyjny, w ktrym klienci czuj si jak u siebie.

Golf nie musi by sportem indywidualnym. Po raz kolejny udowodnili to organizatorzy i uczestnicy turnieju AEZ Pair Golf Challenge rozegranego w klubie Binowo Park.

W ostatni weekend wrzenia w salach konferencyjnych obiektu olimpijskiego Floating Arena po raz 55. toczy si jeden z najstarszych w Polsce mityngw brydowych o nazwie „Bursztynowy”.

W  sobot 23 listopada, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania rozegrano ju po raz szsty turniej brydowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczeciskiego.
Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482179