strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
wiat Biznesu nr 5-6/2011

  HOME    wiat Biznesu nr 5-6/2011    

Przeczytaj/pobierz "wiat Biznesu" nr 5-6/2011

„wiat Biznesu” rozmawia z dr Barbar Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsibiorczoci.

Od 20 do 21 czerwca odbdzie si w Szczecinie VII Forum Samorzdowe. Do dyskusji redakcyjnej powiconej temu wydarzeniu, a take aktualnym sprawom samorzdu terytorialnego zaprosilimy: Olgierda Geblewicza,  marszaka zachodniopomorskiego, Eugeniusza Jasiewicza, burmistrza Wolina, Stanisawa Lipiskiego, skarbnika Urzdu Miasta w Szczecinie oraz prof. Adama Szewczuka, kierownika Katedry Finansw Publicznych Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego. Redakcj reprezentowali: Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

„wiat Biznesu” rozmawia z Andrzejem Karabonem, dyrektorem oddziau Agencji Rozwoju Przemysu S.A w Szczecinie.

„wiat Biznesu” rozmawia z Tomaszem Mironczukiem, prezesem zarzdu Banku Gospodarstwa Krajowego*.

„wiat Biznesu” rozmawia z Katarzyna Koroch, dyrektor zarzdzajc Pionu Bankowoci Detalicznej Regionu Zachodniego Banku Pekao SA.

23 marca br. w winoujciu, a nastpnie w Szczecinie, miay miejsce dwa wane wydarzenia. Przed poudniem, na terenie winoujskiej inwestycji odbyo si uroczyste wmurowanie kamienia wgielnego pod budow terminalu LNG.

BMW Bokowscy - nowy salon motoryzacyjny z segmentu premium - otworzy swoje podwoje dla klientw przy rondzie Hakena w Szczecinie.

Stu dwudziestu uczestnikw z Niemiec, Ukrainy, Szwecji i Polski zgromadzia tegoroczna edycja Chemiki (14 – 15 kwietnia) w szczeciskim hotelu Novotel Centrum.

GBS Bank uruchomi wanie now stron internetow pod adresem www.gbsbank.pl.

Centrum handlowe Turzyn rozpoczo dziaalno w miejscu najbardziej znanego szczeciskiego targowiska o tej samej nazwie. To efekt wsppracy lokalnych kupcw.

Firma Neptun Developer z okazji swojego 10-lecia rozpocza wspprac z Liceum Plastycznym w Szczecinie. Maria biznesu, edukacji i sztuki zaowocowa programem ksztacenia artystycznego modziey wyjtkowym w skali kraju.Najnowsze trendy w modzie, spektakularne debiuty, pikne dziewczyny, ekskluzywne samochody i szampaska zabawa – tak przebiega tegoroczny Weekend Mody w Szczecinie.


Czerwiec upynie w naszym miecie pod znakiem muzyki wiata z najwyszej pki, dziki kolejnej edycji Szczecin Plus Music Fest.

4 czerwca w Midzyzdrojach poznamy Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, ktra, wsplnie z kilkoma koleankami, reprezentowa bdzie nasz region w konkursie Miss Polonia 2011.

Przez odek do serca - t zasad kierowali si wystawcy i organizatorzy Pikniku nad Odr, imprezy promujcej turystyk, rekreacj i dobr kuchni.

Powszechny szacunek jakim cieszy si ceniony nieyjcy ju pedagog Tadeusz Gniot – legenda szczeciskich szachw sta si powodem podjcia przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego  inicjatywy organizacji turniejw powiconych jego pamici. Memoria T. Gniota w Policach osign wymiar midzynarodowy i sta si jedna z najsilniej obsadzonych profesjonalnych imprez szachowych w Polsce.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482136