strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 3-4/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 3-4/2011    

Szlifowanie torów

Prezes Polskich Linii Kolejowych Zbigniew Szafrański spotkał się z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz środowisk związanych z transportem kolejowym, aby porozmawiać o perspektywach funkcjonowania infrastruktury kolejowej w naszym regionie.

- Mamy za sobą 20 lat bardzo niskiego inwestowania w kolej i nie da się tego nadrobić w rok czy dwa – mówił Zbigniew Szafrański. – Przełom powinien nastąpić na przełomie lat 2012 – 2013, kiedy oddamy do użytku dużą cześć linii, które są obecnie modernizowane.

Zdaniem szefa spółki odpowiadającej za infrastrukturę kolejową w kraju, sposobem na rozwiązanie lokalnych problemów, przy niskim finansowaniu z budżetu państwa, mogą i powinny być środki unijne.

- W całym kraju z regionalnych programów operacyjnych realizowanych jest 31 projektów, które nie miały szans na sfinansowanie z budżetu centralnego – mówił Szafrański. – W Zachodniopomorskiem są to dwa projekty: modernizacja linii kolejowej Goleniów- Kołobrzeg oraz linii Piła  - Unikowo na odcinku Wałcz – Kalisz Pomorski.

Prezes przyznał jednak, że w najbliższych latach nie mają szans na realizację projekty kluczowe dla naszego województwa, jak na przykład modernizacja linii Szczecin – Poznań.

- W tej perspektywie unijnej chcemy przygotować dokumentacje dla tego przedsięwzięcia – mówi. – Zostanie ono natomiast zrealizowane w latach 2014 – 2020.

Przejazd na tej trasie po modernizacji  ma zajmować 2 godziny. Po połączeniu jej z modernizowanym właśnie odcinkiem Poznań – Warszawa, dojazd ze Szczecina do stolicy ma trwać nie więcej niż 4,5 godziny.

Spotkanie odbyło się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczyli w nim licznie naukowcy i studenci.

ŁP

Fot. Zbigniew Szafrański, prezes Polskich Linii Kolejowych, mówił na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy podróż pociągiem ze Szczecina do Poznania skróci się do dwóch godzin. (Łucja Pawłowska

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2984331