strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2016    

Umowa transatlantycka: za i przeciw

Negocjowana od wielu lat umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a USA znalazła się na ostrym zakręcie. Bezpośrednim powodem są ujawnione niedawno przez Greenpeace przecieki dotyczące negocjacji tej umowy znanej powszechnie jako TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Znaczenie umowy jest wyjątkowe, mówimy bowiem o porozumieniu partnerów odpowiedzialnych za około 60% światowego PKB i około 40% światowego handlu. TTIP zakłada wyeliminowanie ceł, barier administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają handel i inwestycje pomiędzy UE oraz USA.

Przeciwnicy umowy uważają, że ujawnione szczegóły negocjacji doprowadzą ostatecznie do fiaska rozmów i że porozumienie nie zostanie zawarte. Ujawnione materiały wskazują, że relacje unijno-amerykańskie są słabsze niż wcześniej sądzono. Wiele kluczowych kwestii spornych nie zostało jak dotąd przezwyciężonych. Kontrowersje dotyczą w szczególności rolnictwa – różnice w przepisach amerykańskich i unijnych wynikają m.in. z tego, że w UE obowiązuje tzw. zasada ostrożnościowa, nakazująca producentom przeprowadzać badania swoich wyrobów i udowodnić przed wprowadzeniem na rynek, że dany produkt jest całkowicie bezpieczny. W USA i Kanadzie takiego obowiązku nie ma, gdyż obowiązuje tam zasada dowodu naukowego. Dopiero gdy uda się udowodnić bez cienia wątpliwości, że dany wyrób jest szkodliwy, władze mogą nakazać wycofanie go ze sprzedaży. Czyli to konsumenci występują w roli królików doświadczalnych i ponoszą ryzyko związane z nowymi technologiami. Zasada europejska jest znacznie korzystniejsza dla konsumentów.

Poważne obawy wywołuje również ta część TTIP, która mówi o rozstrzyganiu sporu na linii państwo-inwestor. Chodzi o mechanizm ISDS (Investor-State Dispute Settlement), który ma chronić inwestorów przed nadużyciami systemu czy administracji w danym kraju. Największe kontrowersje dotyczą tego, czy ISDS pozwalałby przedsiębiorstwom zaskarżać rządy do sądu przy każdym wprowadzeniu przepisów, które ograniczałyby ich zyski.

A jaki wpływ może mieć ewentualne zawarcie umowy TTIP dla Polski? Największymi beneficjentami umowy będą firmy z sektorów lotniczego, telekomunikacyjnego oraz produkcji maszyn i urządzeń medycznych. Małe i średnie firmy z innych branż również zyskają na ujednoliceniu i uproszczeniu przepisów. Nie tylko zniesione zostałyby cła, ale przede wszystkim ujednolicone kwestie prawne i regulacyjne dotyczące dostępu do obu rynków. Według danych Centrum Badań Ekonomicznych w Niemczech, w wyniku wdrożenia umowy w Polsce powstać może około 100 tys. nowych miejsc pracy. Z kolei zagrożeniem jest potencjalny zalew naszego rynku tanią i niekoniecznie najzdrowszą żywnością z USA. Otwarcie rynku to także wielkie wyzwanie dla Europy i Polski ze względu na znacząco wyższe w Polsce niż w USA ceny energii.

Szczególnej krytyce poddawany jest jednak sam sposób negocjowania porozumienia transatlantyckiego. Dzieje się to w zaciszu gabinetów, bez szerszego informowania opinii publicznej, a nawet parlamentu europejskiego. Uzyskiwanie informacji nt. TTIP z przecieków zdecydowanie nie sprzyja pozyskiwaniu zwolenników tego pomysłu.

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088174