strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2016    

W poszukiwaniu wzorców

W książce mojego współautorstwa „Komparatystyka finansów” przypomniany został komunikat użyty kiedyś w reklamie telewizyjnej: „Czy Eskimos, który ma cztery psy, jest bogaty czy biedny? Nie wiesz, bo nie masz porównania”. W czasach chaosu, niepewności, zawirowań, turbulencji, erozji zaufania tym bardziej tęsknimy za autorytetami, poszukujemy wzorców. Porównywanie i związane z nim naśladownictwo w działalności człowieka występowało od zawsze i w niemal wszystkich jej sferach, a w szczególności w działalności gospodarczej. Można założyć, że pierwszym benchmarkerem w historii ludzkości był ten, który rozniecił ogień jako drugi - najpierw musiał zaobserwować, jak robi to pierwszy, aby później móc go naśladować. Benchmarking to wdrażanie u siebie cudzych pomysłów. Nie chodzi jednak tylko o czyste naśladownictwo, mechaniczne kopiowanie. Benchmarking polega na uczeniu się od najlepszych poprzez porównywanie się z nimi, poszukiwaniu wzorcowych sposobów postępowania i wykorzystywanie doświadczenia liderów danej branży, najlepszych konkurentów. Istotę benchmarkingu stanowi zapożyczanie tych rozwiązań, które są kluczowym czynnikiem w działalności danego kraju, miasta, przedsiębiorstwa, banku, uniwersytetu, gospodarstwa domowego. Finanse są dziedziną, w której znaczenie benchmarkingu jest doceniane od niedawna. Jak każda metoda posiada oczywiście swoich zwolenników oraz przeciwników, jednak grono tych pierwszych się powiększa. Związane jest to przede wszystkim z szerokim wachlarzem możliwości zastosowania benchmarkingu w działalności banku, parabanku, towarzystwa ubezpieczeniowego, giełdy papierów wartościowych. Umiejętne wykorzystanie doświadczeń konkurentów może stać się istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa finansowego. Umiędzynarodowienie gospodarki i globalizacja rynków finansowych rodzą zapotrzebowanie na ekonomię i finanse porównawcze. Jest to równocześnie rezygnacja z ambicji tworzenia „za wszelką cenę” uniwersalnych teorii, obowiązujących zawsze i wszędzie. Naśladować, ale kogo? W sferze retoryki wiele już było: druga Polska, druga Japonia, druga Hiszpania, druga Irlandia, drugie Niemcy, drugie Węgry, druga Turcja… Osobiście wolałbym raczej drugą Skandynawię, a może nawet Szwajcarię… Porównywanie to rzemiosło, ale i sztuka.

PS Wszystko można zrobić lepiej! To skromne przesłanie towarzyszyło mi w pierwszym tygodniu maja, podczas wyjazdu z wykładami dla studentów finansów i bankowości (Włochów, Chińczyków, Hindusów, Arabów, Afrykanów…) - powstałego w roku 1321- Universita degli Studi di Firenze we Florencji. Po raz pierwszy w mieście Medyceuszy i sławnej Galerii Uffizi… Wibrujące, magiczne miasto. Marzę, aby taki stawał się Szczecin, mój Szczecin… Przyjechałem tu pół wieku temu na studia, w październiku 1966 roku…

Stanisław Flejterski

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088980