strona główna
  Ramię w ramię z robotem
Co to jest Przemysł 4.0? Jak zmieni się świat pod jego wpływem? W dyskusji na temat przemysłu przyszłości w najnowszym Świecie Biznesu uczestniczą: Jakub Borowczyk, prezes klastra IT, dyrektor zarządzający firmy infinIT Codelab, Marcin Kaczmarek, prezes zarządu Consileon Polska, dr inż. Marta Krawczyk, specjalista naukowo-badawczy z firmy Activ Reha Med, Krzysztof Kiełbasa, dyrektor techniczny w firmie Adamus SA oraz prof. Krzysztof Pietrusewicz, pełnomocnik rektora ZUT ds. Przemysłu 4.0.

Całą rozmowę przeczytacie w najnowszym numerze Świata Biznesu>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2016

  HOME    Perły Biznesu 2016    

Wybieramy Perły Biznesu 2016

To będzie już trzynasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2016 i Osobowość Biznesu 2016. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”

Jak zgłaszamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2016. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników. Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2016 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www. swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, tel: 91 44 292 75, 601 335 804, 601 705 299; fax: 91 885 4803; e-mail: redakcja@swiatbiznesu. com w terminie do 30 grudnia 2016 roku.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą ekonomiści, przedstawiciele świata nauki oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Kapitule przewodniczy w tym roku prof. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w pierwszej dekadzie lutego 2017 roku. Podczas gali „Pereł Biznesu” wręczone zostaną także wyróżnienia dla start-upów „Inspirujący Start”, przyznawane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz portal gospodarczy szczecinbiznes.pl. Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu” jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje TVP Szczecin, „Kuriera Szczecińskiego” oraz portalu Szczecinbiznes.pl. Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2016”. Termin zgłaszania pretendentów do nagród i wyróżnień mija 30 grudnia.

red

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Anna Łukaszuk
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2581922