strona główna
  Znamy laureatów Pereł Biznesu 2020

Za nami 17. Gala Pereł Biznesu, konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, organizowanego przez redakcję magazynu Świat Biznesu. Nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego przyznane zostały w dwóch kategoriach – Osobowość Biznesu 2020 i Wydarzenie Gospodarcze 2020. Laureatów i wyróżnionych poznaliśmy 7 września podczas gali w hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Poznaj laureatów>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2017

  HOME    Perły Biznesu 2017    

Wybieramy Perły Biznesu 2017

Rozpoczyna się już czternasta edycja konkursu Perły Biznesu. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość Biznesu 2017. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?

Do konkursu Perły Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2017. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników. Z kolei do konkursu Perły Biznesu w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2017 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Formularz zgłoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2017>>

Formularz zgłoszeniowy Osobowość Biznesu 2017>>

Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel.: 601 335 804, 601 705 299; fax 91 885 48 03; e-mail: redakcja@swiatbiznesu. com w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Kiedy rozstrzygnięcie?


Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i inżynierowie oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Kapitule przewodniczy prof. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem laureatom statuetek i dyplomów nastąpi w pierwszej dekadzie lutego 2018 roku. Podczas gali Pereł Biznesu wręczone zostaną także wyróżnienia dla startupów „Inspirujący Start”, przyznawane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz portal gospodarczy szczecinbiznes.pl.

Partnerem głównym gali Pereł Biznesu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana przez prezes Barbarę Bartkowiak.

Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów Pereł Biznesu 2017. Termin zgłaszania pretendentów do nagród i wyróżnień mija z końcem roku.

Relacja z gali wręczenia Pereł Biznesu 2016:

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3337913