strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2017

  HOME    Pery Biznesu 2017    

Wybieramy Pery Biznesu 2017

Rozpoczyna si ju czternasta edycja konkursu Pery Biznesu. Zgoszenia kandydatw przyjmujemy w dwch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowo Biznesu 2017. Organizatorem konkursu jest redakcja „wiata Biznesu”.

Jak zgaszamy?

Do konkursu Pery Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mog by zgaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, ktre pojawiy si na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2017. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, ktre charakteryzuj si nowoczesnoci i oryginalnoci, ktrych efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwj inwestycyjny lub zwikszenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja bdca egzemplifikacj powyszych wyrnikw. Z kolei do konkursu Pery Biznesu w kategorii Osobowo Biznesu mog by zgaszane osoby, ktre w 2017 roku wyrniy si nieszablonowym, innowacyjnym podejciem przy realizacji projektw zwizanych z gospodark i dziaalnoci publiczn.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgoszenia wedug wzoru formularza, ktry znajduje si na stronie internetowej „wiata Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Formularz zgoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2017>>

Formularz zgoszeniowy Osobowo Biznesu 2017>>

Zgoszenia poczt elektroniczn, faksem lub poczt tradycyjn przyjmuje redakcja „wiata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel.: 601 335 804, 601 705 299; fax 91 885 48 03; e-mail: redakcja@swiatbiznesu. com w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Kiedy rozstrzygnicie?


Oceny kandydatur zgoszonych do konkursu dokona Kapitua Konkursowa, w skad ktrej wchodz przedstawiciele wiata nauki: ekonomici i inynierowie oraz szczeciscy publicyci ekonomiczni. Kapitule przewodniczy prof. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnicie konkursu wraz z wrczeniem laureatom statuetek i dyplomw nastpi w pierwszej dekadzie lutego 2018 roku. Podczas gali Pere Biznesu wrczone zostan take wyrnienia dla startupw „Inspirujcy Start”, przyznawane przez Polsk Fundacj Przedsibiorczoci oraz portal gospodarczy szczecinbiznes.pl.

Partnerem gwnym gali Pere Biznesu jest Polska Fundacja Przedsibiorczoci, kierowana przez prezes Barbar Bartkowiak.

Zapraszamy naszych Czytelnikw do zgaszania kandydatw do tytuw Pere Biznesu 2017. Termin zgaszania pretendentw do nagrd i wyrnie mija z kocem roku.

Relacja z gali wrczenia Pere Biznesu 2016:

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482227