strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 3-4/2012

  HOME    Świat Biznesu nr 3-4/2012    

Z Krymu w szeroki świat

Od kilku dni w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie otwarta jest wystawa „Karaj jołłary – karaimskie drogi”, która  prezentuje fotografie, pochodzące z domowych archiwów karaimskich rodzin z Polski, Litwy i Francji.

Karaimi to wywodząca się z Krymu najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce. Dawne karaimskie siedliska to Halicz, Łuck, Troki i Wilno. Na wystawie znalazło się wiele zdjęć ilustrujących życie poszczególnych karaimskich społeczności, pokazujących zarówno ważne wydarzenia, jak i codzienne sprawy, spotkania towarzyskie, uroczystości rodzinne, pracę, wypoczynek. Uzupełniają ją utrwalone aparatem fotograficznym losy niektórych członków poszczególnych gmin. Możemy poznać wywodzących się z Krymu kupców tytoniowych Szyszmanów, prowadzących interesy najpierw w Warszawie, a potem w Wilnie, by po 1945 r. znowu znaleźć się nad Wisłą. Inne z kolei były losy rodziny Łopatów, których kupiecka żyłka zaprowadziła aż na Daleki Wschód,, a los potem zawiódł do Paryża. Na wystawie zapoznamy się też z historią hazzana Rafała Abkowicza, który po I wojnie światowej odbudowywał życie religijne w Trokach, zaś po II wojnie światowej organizował je na Dolnym Śląsku.

Wystawa, która potrwa do połowy kwietnia zakończy się Dniem Karaimskim, który rozpocznie  się w sobotę 14 kwietnia o godz.13.00 w Sali ks. Bogusława X. W tym dniu mieszkańcy Szczecina będą mogli m.in. obejrzeć występy karaimskich zespołów folklorystycznych Birlik z Trok i Dostłar z Warszawy oraz posłuchać opowieści o niecodziennych losach tej mniejszości etnicznej oraz zdegustować karaimskie potrawy.
Organizatorem wystawy jest Zamek Książąt Pomorskich oraz Związek Karaimów Polskich w RP.

(a)

Fot. W Dniu Karaimskim mieszkańcy Szczecina obejrzą występ zespołów folklorystycznych (Marcin Wąsik)

Prezentacja wystawy

Wrocław, Muzeum Etnograficzne 11.10 – 30.11.2010 r.
Warszawa, Dom Spotkań z Historią, 28.06 ­ 5.07.2011 r.
Troki, Muzeum Historyczne, 11.07 ­ 10.08.2011 r.
Kraków, Muzeum Etnograficzne 18.08 – 25.09.2011 r.

Wystawa przygotowana przez Związek Karaimów Polskich w RP, zrealizowana została z udziałem środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Województwa Dolnośląskiego.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088978