strona główna
  Perły Biznesu 2018: fotowoltaika z Selfy i Paweł Fornalski, prezes IAI S.A.

Znamy laureatów 15. edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego organizowanego przez naszą redakcję

WIĘCEJ>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
"Świat Biznesu" nr 9-10/2011

  HOME    "Świat Biznesu" nr 9-10/2011    

Z udziałem ekspertów ZPSB: W jakim kierunku pójdzie Europa?

„Świat Biznesu” rozmawia z dr. Stanisławem Rozwadowskim, dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

- Zachodniopomorska Szkoła Biznesu uczestniczy w projektach regionu Morza Bałtyckiego. Jaki jest ich cel?

- Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów w Unii Europejskiej. Kryzys gospodarczy najdotkliwiej dotyka dziś kraje środkowej i południowej Europy. Kraje północy mają mniej problemów, bo rozwijają nowoczesne technologie oraz systemy zarządzania i funkcjonowania gospodarki, wreszcie są bardziej innowacyjne.
Dla jeszcze skuteczniejszej realizacji tych celów stworzono kilka programów. dotyczących dalszego rozwoju tego regionu. Jesteśmy jedyną uczelnią oraz instytucją z Pomorza Zachodniego, która bierze w nich udział.

- A jakie one mają znaczenie dla rozwoju Pomorza Zachodniego?

- Większość projektów realizowanych w ramach tych programów, w tym Programu Morza Bałtyckiego ma dla Unii Europejskiej charakter strategiczny. Przykładem może być projekt TransBaltic, który dotyczy perspektywy rozwoju transportu w Regionie Morza Bałtyckiego do 2030 r. Jego uczestnicy przygotowują rekomendację dla UE ,w jakim kierunku i w jakich obszarach ma się rozwijać transport, tak aby lepiej służył społeczeństwu i gospodarce.

Kto nie będzie brał udziału w opracowaniu tej strategii, nie będzie miał później wpływu na na jej kształt i późniejsze decyzje inwestycyjne. Niestety, władze Pomorza Zachodniego odmówiły uczestnictwa w projekcie. Stwierdziły bowiem, że mają inne priorytety.

Region zachodniopomorski uznał, że chce rozwijać koncepcję korytarza transportowego ze Świnoujścia do Lubawki i dalej na południe Europy. UE nie traktuje jednak tego szlaku jako korytarza transportowego. Głos jego zwolenników jest albo za słaby, albo za mało przekonywujący. Równolegle bowiem – w projekcie TransBaltic - rozwijany jest korytarz transportowy północ-południe o nazwie Scandria. Ma on połączyć w przyszłości takie m.in. metropolie jak Hamburg, Berlin, Lipsk i Wiedeń. Nie wyobrażam sobie, by budowa tego korytarza została zaniechana na rzecz korytarza ze Świnoujścia na południe Europy. Już dziś należy myśleć, jak najlepiej połączyć nasz region z korytarzem Scandria.

- TransBaltic zawiera także inne koncepcje strategiczne.

- Zgadza się. Aktualnie mamy w Europie 9 korytarzy transportowych, które już istnieją i będą rozwijane. Ważną sprawą jest reorientacja światowych rynków i dostosowanie transportu do nowych potrzeb. Obecnie, eksperci z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, pracują wraz z kolegami z innych krajów bałtyckich nad propozycją uruchomienia nowych, olbrzymich korytarzy transportowych. W planach jest  rozwój drogi północnej z Chin i Dalekiego Wschodu poprzez cieśninę Beringa ,Morze Barentsa do Murmańska i dalej przez Skandynawię do Europy Zachodniej i Centralnej/Ale przez Gdańsk/. Rosjanie deklarują włączenie w realizacje projektu atomowych  lodołamaczy, przez co droga ma być otwarta przez cały rok. Na ile jest to realne, trudno dziś powiedzieć. Jest to jednak droga najszybsza i najtańsza. Drugie połączenie to modernizacja kolejowego korytarza transportowego tzw. kolei transsyberyjskiej z kierunkiem na Chiny, gdzie również przewiduje się olbrzymi wzrost przewozu ładunków kontenerowych i wspólne z Rosją inwestycje  modernizacyjne na tej trasie. Od Mińska jednakże, trasa ta pobiegnie  nie przez terytorium Polski lecz przez  Litwę i dalej promami morskimi do Skandynawii oraz Europy Zachodniej.

- Czego dotyczą inne programy realizowane w ramach basenu Morza Bałtyckiego, w których uczestniczą naukowcy z ZPSB?

- Aktualnie, uczestniczymy jeszcze w czterech innych projektach strategicznych basenu Morza Bałtyckiego. Jednym z nich jest BalticClimate. Chcemy w nim określić, co należy zrobić, żeby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, głównie firm sektora MSP. Władze Pomorza Zachodniego, w odróżnieniu  od władz samorządowych w innych regionach Europy niestety  nie uczestniczą również i w tym projekcie.
Innym ciekawym projektem, w jakim uczestniczymy, jest BestAgers. Dotyczy on wykorzystania potencjału osób w wieku 50+ w celu promocji przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji. Odnotowujemy w Europie poważny problem demograficzny i stąd podejmowane są próby przedłużania wieku emerytalnego i aktywizowania ludzi w wieku 50+. W projekcie BestAgers chodzi o to, żeby ludzie z najlepszym doświadczeniem stali się ekspertami, którzy pomagają sektorowi MSP. W projekcie uczestniczą kraje UE. Nie ma w nim również władz naszego regionu, choć uczestniczą w nim  m.in. władze samorządowe województwa Pomorskiego i Gdyni.
Eksperci z ZPSB uczestniczą też w projekcie Ecovillages, który dotyczy  zainteresowania  rozwojem ekologicznym obszarów wiejskich.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała : Magdalena Szczepkowska

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2806659