strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

Ze sklepów na giełdę

Infotrendy to organizowany po raz drugi trzydniowy cykl konferencji, spotkań i prezentacji. Dotyczą one handlu i transakcji w Internecie, wykorzystania informatyki w administracji publicznej i rozwoju infrastruktury informatycznej.

Podczas jednej z konferencji założenia debiutu na giełdzie New Connect przedstawiła szczecińska spółka IAI-Shop.com, która specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze sklepów internetowych. Właściciele firmy, Paweł Fornalski i Sebastian Mulczyński planują pozyskać w drodze emisji prywatnej od 500 tys. do 3,5 mln zł. Akcje firmy będą notowane na New Connect jeszcze w tym roku. Środki te mają posłużyć do ekspansji na rynki zagraniczne, na których firma chce powielić model biznesowy stosowany w Polsce, ale z udziałem zagranicznych partnerów. Opiera się on o świadczenie usług właścicielom sklepów internetowych w zamian za opłaty abonamentowe.

Z usług IAI-Shop.com korzysta kilkaset sklepów internetowych w Polsce i za granicą. Ich liczba zwiększa się o kilkadziesiąt co kwartał. Jak podaje spółka, obroty obsługiwanych przez nią sklepów stanowią ok. 15 proc. wartości handlu internetowego w Polsce.

mab

Fot. Paweł Fornalski, prezes IAI-Shop.com prezentuje założenia debiutu giełdowego (M.Abkowicz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620134