strona główna
  Perły Biznesu 2018: fotowoltaika z Selfy i Paweł Fornalski, prezes IAI S.A.

Znamy laureatów 15. edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego organizowanego przez naszą redakcję

WIĘCEJ>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
"Świat Biznesu" nr 9-10/2011

  HOME    "Świat Biznesu" nr 9-10/2011    

Zieleń z certyfikatem

12 września firma Fosfan S.A. została włączona do elitarnego grona firm posiadających certyfikat  Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.

Uroczyste wręczenie takiego zielonego certyfikatu  odbyło się w Business Club Szczecin, mieszczącym się w Czerwonym Ratuszu,  przy udziale licznie zgromadzonych gości. Wdrożony System Zarządzania  Środowiskowego pozwoli spółce produkującej nawozy wzmocnić wizerunek, jako firmy przyjaznej środowisku, a przede wszystkim uwzględnić w zarządzaniu przedsiębiorstwem aspekty ochrony środowiska naturalnego.

Spotkanie w Czerwonym Ratuszu stało się tez okazją do odnowienia innego certyfikatu ISO 9001:2008 dotyczącego zarządzania jakością, który po raz pierwszy przyznany został Fosfanowi w 2001 roku.
Oba certyfikaty wręczył Jackowi Ciubakowi prezesowi Fosfanu, Georg Jankowski, wiceprezes firmy Dekra Certification Polska, która dokonała certyfikacji firmy w obu wspomnianych dziedzinach.

Fosfan priorytetowo traktuje kwestie związane z ochroną środowiska, poprzez ograniczanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, związanego z produkcją nawozów. Firma zrealizowała m.in.  takie inwestycje związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, jak np. budowa instalacji oczyszczania gazów, czy też  instalacji dezodoryzacji. Uczestniczy także aktywnie w ogolnoświatowym programie „Odpowiedzialność i Troska”. Nie na darmo firma posługuje się hasłem wizerunkowym Fabryka Zieleni.

(wab)

Fot. Georg Jankowski ( z lewej) obok prezesa Jacka Ciubaka po wręczeniu certyfikatów (archiwum)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2809679