strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 1-2/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 1-2/2010    

Zielona Chemia łączy

„Świat Biznesu” rozmawia z Jackiem Drożdżalem, kierownikiem Działu Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i jednocześnie Prezesem Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia.

- Czy zachodniopomorskie firmy z branży chemicznej są konkurencyjne?

- Myślę, że tak, wystarczy spojrzeć na firmy, które są w zachodniopomorskim klastrze chemicznym Zielona Chemia. Klaster skupia 32 firmy, a jego jednostką flagową są Zakłady Chemiczne Police. Firma ta, mimo aktualnych problemów, wciąż jest konkurencyjna. Produkuje bowiem produkt, który na skalę europejską, wciąż jest unikalny.

Członkiem Zielonej Chemii jest także inny producent nawozów firma Fosfan. Przedsiębiorstwo to systematycznie modernizuje swoje linie produkcyjne i wprowadza nowe produkty, stając się w ten sposób nowoczesnym przedsiębiorstwem. Starania te są dostrzegane podczas przyznawania w naszym regionie nagród gospodarczych.

Kolejnym przykładem spółki, która dobrze radzi sobie na rynku, jest Sinkos. Firma ta zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych dla przemysłu chemicznego. Konkurencyjny jest także policki Ultracore z branży stalowej. Warto w tym miejscu wymienić również konsorcjum Police, w skład którego wchodzą spółki córki ZCh Police. Do konsorcjum należą: Remech, Infrapark, Automatika, Centrum, Transtech, Koncept i Budchem. Pierwsze kroki konsorcjum nie były łatwe, ale teraz zaczyna ono rozpościerać skrzydła. Rok 2009 firmy z konsorcjum zakończyły na plusie.

- Klaster Zielona Chemia powstał trzy lata temu, m.in. po to, by firmom łatwiej było radzić sobie z problemami dostawy surowców, niską innowacyjnością produktów, czy też problemami z finansowaniem nowych inwestycji. Czy dziś sytuacja jest lepsza?

- Założenia nasze spełniliśmy w 30 procentach. Cieszę się, że firmy coraz odważniej sięgają po środki unijne, w czym także im pomagamy. Dzięki naszym działaniom i szkoleniom sytuacja znacznie się poprawiła. Z unijnego wsparcia skorzystały już m.in.: Fosfan, Sinkos, Remech i Autocomp.

Firmy z klastra chętnie ze sobą współpracują. Przedsiębiorstwo Autocomp z branży mechatronicznej razem z Fosfanem stworzyli nowy ciąg produkcyjny do nawozów. Innym osiągnięciem Autocompu było wprowadzenie na rynek Śnieżnika, symulatora pola walki dla wojska. Śnieżnik może być w przyszłości wykorzystywany do celów cywilnych, np. jako symulator do nauki jazdy samochodem. Autocomp, jako jedna z nielicznych firm z Pomorza Zachodniego, sięgnął również po środki z centralnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fosfan współpracuje też z firmą Radex, która posiada transport specjalistyczny, dzięki czemu firma znacznie obniżyła swoje koszty transportu.

- Co przygotowujecie państwo na targi przemysłu chemicznego Chemika, które 21-22 stycznia br. będą w Szczecinie?

Organizując tegoroczną Chemikę skupiliśmy się na dwóch rzeczach. Przede wszystkim interesuje nas środkowoeuropejski korytarz transportowy i wykorzystanie Odry, poprzez uprzednie jej pogłębienie, do rozwoju transportu żeglugowego barkami ze Szczecina do Wiednia. Przed II Wojną Światową była to „droga szybkiego ruchu”. Dodam, że mamy w klastrze dwie firmy, które posiadają porty morskie, Fosfan i Port Morski w Policach.

Na Chemice wrócimy do tematu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei podczas towarzyszącej targom konferencji zajmiemy się tematem „Chemia niegroźna człowiekowi”. Zaproszenia na Chemikę otrzymali eksperci z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Parlamentu Europejskiego. O nowych technologiach w branży chemicznej opowiedzą specjaliści z Niemiec oraz Ukrainy. W 2009 r. nawiązaliśmy współpracę z dużym niemieckim klaster Kubra w Niemczech. Podczas targów chcemy także promować naszych rodzimych naukowców, którzy mają znakomite pomysły.

- Co będzie dla klastra największym wyzwaniem w bieżącym roku?

- Planujemy organizować kolejne szkolenia specjalistyczne, pozyskiwać nowe środki unijne, rozwijać nowe kontakty w ramach klastra i nawiązać współpracę z firmami ukraińskimi. Chcemy także wydać drugą edycję naszego portfolio. Poprzednia publikacja, jedyna tego typu wśród polskich klastrów, była bardzo dobrze odebrana.

Pochwalę się także, że jesteśmy bardzo dobrze oceniani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wynika to z tego, że jesteśmy modelowym klaster, który działa systematycznie. Wśród nas są naukowcy, przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu i oczywiście firmy sektora MSP.

- Dziękujemy za rozmowę.

Identyfikacja_projektu_400.jpg


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2981605