strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
"wiat Biznesu" nr 9-10/2011

  HOME    "wiat Biznesu" nr 9-10/2011    

„wiat Biznesu” rozmawia z dr. in. Jackiem Pokiem, dyrektorem Akademii Bezpieczestwa Ruchu Drogowego.

Cho boom budowlany mamy ju za sob, to kurz na inwestycjach deweloperskich wcale nie opada. Jak ksztatuje si dzi rynek nieruchomoci? Czy warto dzi inwestowa w Szczecinie? Do rozmowy zaprosilimy: Wojciecha Ciurusia, wiceprezesa Ciroko, Ew Nosek, Architekt Miasta Szczecin, Piotra Tomaszewicza, prezesa Tomaszewicz Development oraz Przemysawa Wojnarowskiego z Instytutu Studiw Regionalnych w Szczecinie. Redakcj reprezentuj Wodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

„wiat Biznesu” rozmawia z dr. Stanisawem Rozwadowskim, dyrektorem Biura Wsppracy Midzynarodowej i Bada Stosowanych Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu.

Co czy Stepnic, 5-tys. gmin w naszym regionie, ze stolic Wielkopolski? Okazuje si, e bardzo wiele. Miejscowoci te zwyciyy w prestiowym Rankingu Samorzdw, ktry organizuje dziennik „Rzeczpospolita.

Blisko 130 tys. osb odwiedzio tegoroczn, 24. edycj targw rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach.

Na pocztku lipca zachodniopomorskie VIP-y wbiy opat pod rozbudow Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przeniesie si do nowej siedziby.

12 wrzenia firma Fosfan S.A. zostaa wczona do elitarnego grona firm posiadajcych certyfikat  Systemu Zarzdzania rodowiskowego ISO 14001:2004.

Nagrody Gospodarcze Stowarzyszenia Szczeciskiego Obszaru Metropolitalnego odebrali przedstawiciele zachodniopomorskich firm podczas Herbatki Pnocnej Izby Gospodarczej.

Elementy konstrukcji stalowych powstawa bd na terenie pomidzy dawn hut Szczecin i papierni Skolwin - zapowiada belgijska firma Teleskop, ktra podpisaa list intencyjny w tej sprawie z wadzami Szczecina i wojewdztwa.


Bank Polskiej Spdzielczoci otworzy oddzia w Galerii Handlowej Turzyn. To pierwsza placwka banku w naszym wojewdztwie.

Kaskada - najwiksza galeria handlowa w Szczecinie zostaa otwarta 28 wrzenia.

To pierwszy produkt naszego wojewdztwa, ktry swoj ochron obja Komisja Europejska, nadajc mu znak „Chronione pochodzenie geograficzne”.

Niemiecki koncern Durable produkujcy akcesoria biurowe rozbudowuje swj zachodniopomorski zakad.„wiat Biznesu” rozmawia z dr. n. med. Samirem Zeairem, ordynatorem Oddziau Chirurgii Oglnej, Transplantacyjnej i  Chirurgii Naczyniowej  w Samodzielnym Publicznym Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

Gdy powsta, na pocztku lat 90., by nadmorsk enklaw luksusu. W cigu dwch dekad przez jego pokoje przewino si prawie 1,5 mln goci.

Chorwacka Istria to nie tylko atrakcje, jakie gwarantuje Adriatyk - plae, jachty i  nurkowanie. W gbi ldu turyci te maj co zobaczy i gdzie zostawi pienidze.

Tegoroczny tenisowy turniej Pekao Szczecin Open przejdzie do historii za spraw wizyty liderki wiatowego rankingu WTA Karoliny Woniackiej i finau imprezy, ktry z powodu deszczu rozgrywany by przez dwa dni!

Midzynarodowe turnieje szachowe powicone pamici zasuonego szczeciskiego szachisty i pedagoga Tadeusza Gniota tradycyjnie rozgrywane s w polickim Klubie Nauczyciela. Impreza ma charakter profesjonalny.

Znajomo gry w bryda to nie tylko moliwo mio spdzonego czasu, ale rwnie szansa na wyksztacenie cech niezbdnych w yciu zawodowym i osobistym. Nale do nich midzy innymi: umiejtno podejmowania decyzji przy braku penej informacji, logiczne mylenie, umiejtno negocjacji, wyrozumiao dla bdw partnera oraz ocena poziomu podejmowanego ryzyka.

World Golfers Championship Poland , fina oglnopolski wiatowych mistrzostw amatorw w golfie, rozgrywany w ostatni weekend sierpnia w Binowie wyoni siedmiu zwycizcw, ktrzy wezm udzia w wiatowym finale World Golfers Championship (Durban, 30 padziernika – 5 listopada).

Przy piknej sonecznej pogodzie, pod koniec sierpnia, na polu golfowym Binowo Park rozegrany zosta XV Turniej Golfowy o puchar prezesa zarzdu Banku Handlowego SA w Warszawie. Turniej ten o duej tradycji, zgromadzi nie tylko golfistw uczestniczcych w turnieju gwnym, ale take wielu sympatykw golfa i Banku Citi Handlowy.


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482139