strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 9-10/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 9-10/2010    

Szczecin zwraca się ku wodzie

"Świat Biznesu" rozmawia z Piotrem Krzystkiem, prezydentem Szczecina.

- W grudniu 2006 roku na łamach "Świata Biznesu" zapewniał Pan naszych czytelników, że przyjdzie moda na Szczecin. Czy już przyszła?

- Uważam, że w pewnych przestrzeniach moda na Szczecin przyszła i już można ją odczuć. Takim klasycznym przykładem, jest opinia, która krąży w Europie o imprezach żeglarskich,  jakie organizuje Szczecin. Odwiedziłem kilka portów regatowych The Tall Ships` Races i wysłuchałem opinii załóg żeglarskich, które odnoszą się do Szczecina z wielkim entuzjazmem. W tym wielotysięcznym środowisku żeglarzy jesteśmy dobrze odbierani, bo udało nam się w 2007 roku zrobić najlepszą w historii TTSR imprezę. Mamy dobry odbiór na zewnątrz, ale zdaję sobie sprawę z tego, że najważniejszym jest, by  mieszkańcy poczuli, że Szczecin jest miastem z którego można być dumnym. Dlatego wytrwale musimy pracować nad tym, by w wielu przestrzeniach, zarówno gospodarczej, jak i kulturalnej mądrze kontynuować to, co zaczęliśmy i to, co będzie służyło Szczecinowi.

- Co więc pan uważa za swój największy sukces w kończącej się kadencji prezydenta, a co zalicza pan do największych porażek.

-  Za bardzo ważne uważam odwrócenie Szczecina do wody. To nie jest tylko kilka wspaniałych imprez, ale również pokazanie, że Szczecin w tym sensie może funkcjonować także w przestrzeni gospodarczej. Udało nam się opracować i przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródodrza. Powstają pierwsze inwestycje. Jesteśmy na etapie projektowania tam marin i przystani żeglarskich wraz z zapleczem. A przecież turystyka wodna generuje nowe miejsca pracy . Sukcesem jest budowany właśnie basen olimpijski przy Szczecińskim Domu Sportu, który będzie otwarty na przełomie października i listopada. Ważnym wydarzeniem jest aplikacja Szczecina w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

- Na razie mówimy o sferze rekreacji i kultury.

- Sukcesem w sferze gospodarczej jest to, że  Szczecin zaistniał w przestrzeni firm sektora usług dla biznesu BPO (Business Process Outsourcing). Do Szczecina trafiły już dwie duże firmy w ramach tego sektora: Unicredit i Coloplast. Pracujemy nad pojawieniem się następnych. Obserwujemy także rozwój firm informatycznych , wśród których prym wiedzie Tieto Poland.

Może to wszystko nie jest jeszcze na miarę potencjału miasta, ale pierwszy ruch został zrobiony. Oddajemy kolejne budynki biurowe takie jak Oxygen, które przeznaczone są dla firm usługowych. Niewątpliwe ważnym wydarzeniem jest pozyskanie specjalnej strefy ekonomicznej do Szczecina.

- Ale to zostało niejako wymuszone przez upadek stoczni.

- Miasto nie miało wpływu na upadek stoczni.  Niektóre nasze plany pokrzyżował kryzys. Mieliśmy bardzo dobrą dynamikę spadku bezrobocia, która niestety została zatrzymana przez to, że gospodarka światowa wyhamowała. Nie wszystkie inwestycje udało nam się rozpocząć w terminie, stąd opóźnienia przy obwodnicy szczecińskiej i przy modernizacji ul. Struga - to zapiszmy po stronie niepowodzeń. Ale najważniejszym jest, że może trochę wolniej, ale idziemy do przodu.

- A co jest z dwoma innymi projektami jak budowa hali widowiskowej i stadionu?

- Budowa hali jest na etapie  procedury przetargowej . Jeśli chodzi o stadion, to jesteśmy przygotowani do jego budowy. Obiekt jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to inwestycja wymagająca dużych nakładów finansowych. Musimy zadecydować, czy będziemy to realizować w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, które przyspieszy realizację tej inwestycji, ale będzie kosztować drożej, czy też będziemy budować stadion  dłużej, przy użyciu środków budżetu miasta, posiłkując się kredytami.

Jeśli już dotknęliśmy sportu, to dodam, że w kategoriach sukcesu należy także odbierać zwycięstwo w tzw. sprawie Pogoni, gdzie udało nam się zaoszczędzić  40 mln złotych dla Szczecina, dzięki temu, że wygraliśmy  sprawę w sądzie z niedoszłym inwestorem Pogoni.

- Opracowaliście też strategię rozwoju miasta do 2025 roku, która zdobywa pozytywne recenzje.

- Pracujemy nad nią dalej, w tym kontekście warto powiedzieć o strategii marki Szczecina, która odwołuje się do wizji rozwoju. Strategia marki jest odważna, budzi uznanie, zaś inne miasta , często metropolie większe od nas idą za naszym przykładem.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał : Włodzimierz Abkowicz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3015864