strona główna
  Komu przyznać Perły Biznesu? Zaproponuj kandydatów.
Rozpoczynamy etap zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego  „Perły Biznesu”.  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2022 i Osobowość Biznesu 2022.  Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2021

  HOME    Perły Biznesu 2021    

Po raz 18. wybieramy Perły Biznesu

Rozpoczynamy etap zgłoszeń do osiemnastej edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego  „Perły Biznesu”.  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2021 i Osobowość Biznesu 2021.  Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2021. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2021 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem.

 

Wydarzenie Gospodarcze [POBIERZ FORMULARZ]

Osobowość Biznesu [POBIERZ FORMULARZ]

 

Zgłoszenia pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul.Cukrowa 45-5, tel:  601335804, 601705299; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i naukowcy reprezentujący nauki techniczne i ścisłe oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom przewidujemy w czerwcu 2022 roku.

Zapraszamy Czytelników Świata Biznesu do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2021”.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3668935