strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2017    

Baby boom na kredyt

To już rok, odkąd w Polsce działa program 500+, sztandar „dobrej zmiany”. I choć stanowczo za wcześnie na finalną ocenę skuteczności tej polityki, to jednak po roku podejmuję się dokonać pierwszych recenzji 500+.

Ocena programu 500+ z perspektywy istoty polityki prorodzinnej wypada w zasadzie pozytywnie, jednak… W pierwszym roku funkcjonowania 500+ do rodzin trafiło w sumie 21 mld zł, a z programu skorzystało ponad 3,8 mln dzieci (czyli ok. 55 proc.). Z szacunków „Rzeczpospolitej” wynika, że miesięczne dochody przeciętnej rodziny z dwójką dzieci wzrosły o ok. 10 proc., a z czwórką i więcej – o co najmniej 30 proc. Niestety konstrukcja programu „na drugie i następne dziecko” pozostawiła bez wsparcia blisko 2 mln rodzin z jednym potomkiem. I tak oto fundamentalny błąd w założeniach programu powoduje, że samotna matka z jednym dzieckiem pozbawiona 500+ „dokłada” się do budżetu majętnej rodziny z dwójką lub trójką dzieci.

Statystyki dotyczące urodzeń w ostatnim roku – tak triumfalnie cytowane przez minister Rafalską – faktycznie potwierdzają wzrost dzietności. W Polsce urodziło się o ok. 17 tys. dzieci więcej niż przed rokiem. Pani minister zapowiada, że w 2017 roku liczba urodzeń przekroczy 400 tys. (średnioroczna w Polsce to ok. 350 tys.). Demografowie pozostają jednak sceptyczni wobec takich projekcji, a zeszłoroczny przyrost tłumaczą wkroczeniem w wiek rozrodczy fali wyżu demograficznego z dekady lat 90. Dodatkowo ostrzegają, że efekty programu 500+ mogą okazać się zbyt słabe i nie podniosą wskaźnika dzietności z obecnego poziomu 1,3 do minimum 2, żeby zapobiec w Polsce katastrofie demograficznej.

Największe niepokoje budzi jednak ocena 500+ w kontekście stanu finansów publicznych. Choć nie sprawdziły się zapowiedzi fatalistów wróżących katastrofę w polskim budżecie, to jednak zagrożenie dla finansów publicznych staje się z dnia na dzień coraz większe. W pierwszym roku programu, stosunkowo niezła sytuacja budżetu wynikała z nadzwyczajnych wpływów do budżetu, tj. 9,2 mld zł ze sprzedaży częstotliwości LTE oraz 9 mld zł zysku NBP. Także w 2017 roku oczekuje się sporego zysku banku centralnego, jednak wydatki na 500+ w kwocie 23 mld zł, będą skutkowały rekordowo wysokim deficytem. Bezpośrednią konsekwencją tego jest dynamicznie rosnący dług publiczny. O ile przed wdrożeniem 500+ dług obciążający każdego Polaka szacowano na ok. 25 tys. zł, to po roku sięga już 28 tys. Niestety, autorzy projektu 500+ nadal nie wskazują trwałych, pewnych źródeł jego finansowania w przyszłości. Poważne wątpliwości wynikają też z oceny 500+ w perspektywie rynku pracy. Szacuje się, że program zdezaktywizował minimum 250 tys. osób, które porzuciły pracę na skutek uzyskania dodatkowego dochodu. Nie sposób nie wspomnieć również o perspektywie politycznej symbolu dobrej zmiany.

Możemy oczekiwać, że w kolejnych kampaniach wyborczych będziemy świadkami festiwalu pomysłów na „lepsze 500+”. Już dzisiaj jedna z partii przekonuje do rozszerzenia programu na każde dziecko, co zwiększy koszty tego programu o kolejne 18 mld zł rocznie. Cóż, fundujemy sobie baby boom na kredyt! A kredyt ten spłacać będą z niemałym trudem dzieci dzisiaj poczęte!

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224616