strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Biznes bez iluzji: Radość Karola Marksa

Z pewnymi oporami (wszak jestem liberałem) zacytuję dzisiaj Karola Marksa: „Jest tylko jeden sposób, by zabić kapitalizm: podatki, podatki i jeszcze raz podatki”.

I znowu będzie o podatkach. Musi być, bo dzisiaj w świecie pogrążonym w kryzysie, rządy chcą walczyć ze spowolnieniem gospodarczym kosztem podatników. Według  raportu KPMG "Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012”, średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na świecie wzrosła w 2012 roku (już po raz trzeci w ciągu ostatnich 10 lat) o 0,3 proc.  Zwiększony apetyty fiskusa ma być panaceum na rosnące zadłużenie wielu krajów i jest w praktyce metodą pokrycia powszechnego dzisiaj deficytu budżetowego. Zadłużone państwa chętnie podnoszą stawki podatku dochodowego dla osób o bardzo wysokich dochodach -  we Francji wprowadzono właśnie dwie nowe stawki dla osób najbogatszych, a najwyższa wzrosła aż do 75 proc. dochodów.

Tak naprawdę cały Stary Kontynent żyje na koszt podatników. Największe obciążenia podatkowe od lat już obowiązują w grupie państw opiekuńczych, czyli w Szwecji (56,6 proc.), Danii (55,4 proc.) i Holandii (52 proc.). W Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii do budżetu państwa oddaje się blisko 50 proc. dochodów.

Na tym tle, wydaje się, że polska 32-procentowa stawka PIT dla „bogaczy” zarabiających powyżej 85 tys. zł rocznie, nie jest zbyt wysoka. Jednak Polsce bliżej do fiskalnej czołówki z Europy Zachodniej niż do rajów podatkowych. Daleko nam również do poziomu opodatkowania Europy Wschodniej.

Efektywna stopa podatku dochodowego powiększonego o obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych wynosi w Polsce 35,3 proc., co plasuje nas na 70 pozycji wśród 114 zbadanych krajów (uszeregowanych od najniższych obciążeń podatkowych). Tymczasem wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą pochwalić się niższą stawką efektywnego podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych niż Polska. U naszych najbliższych sąsiadów – na Słowacji i w Czechach stawka ta wynosi ok. 25 proc., a Rosja wygrywa w tym rankingu ze stawką poniżej 15 proc.

Nie zapominajmy też, że w kraje Europy Środkowo–Wschodniej odważnie wdrażają niskie i klarowne podatki liniowe. Spośród 9 krajów naszego regionu tylko w Polsce i na Ukrainie utrzymywany jest nadal system progresywnego opodatkowania. Do naszych problemów fiskalnych dochodzi rekordowo wysoka stawka podatku VAT i odwołanie przez ministra Rostowskiego obietnicy jej obniżenia.
I tak oto, zabijamy nasz kapitalizm, o który walczyliśmy na styropianie. Karol Marks się cieszy!

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224702