strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2015
Ignorantia oeconomia nocet

Jeszcze nigdy ekonomia i jej rozumienie nie miało tak wielkiego znaczenia jak dzisiaj. Rację ma mój szacowny kolega z kolumny obok, profesor Flejterski, pisząc: „…Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza”. Tak, współczesna ekonomia jest coraz trudniejsza, coraz ciekawsza i staje się coraz ważniejsza w naszym życiu.

Trudno dzisiaj pojąć złożoność zjawisk ekonomicznych. Przestaliśmy rozumieć dlaczego zdarzył się kryzys, dlaczego nadal się tli, dlaczego tanieje ropa, dlaczego banki centralne drukują kasę bez pokrycia, dlaczego świat się zadłuża, a całe narody okazują się bankrutami. Nie do pojęcia jest też dzisiaj istnienie dwóch równoległych gospodarek - gospodarki realnej, gdzie się pracuje, produkuje i sprzedaje, i tej drugiej – gospodarki finansów wirtualnych, gdzie obraca się nieistniejącym pieniądzem. Te dwa światy mają ze sobą coraz mniej wspólnego, a ekonomia jako nauka nie radzi sobie z wyjaśnieniem ich działania. Prawdziwą staje się anegdota o tym, że ekonomista to taki gość, który wyjaśnia dlaczego nie zdarzyło się to, czego nie umiał przewidzieć rok temu. W istocie, w ostatnim ćwierćwieczu ekonomia i ekonomiści ponieśli porażkę. Po pierwsze, nie potrafili kryzysu przewidzieć, a po drugie, do dzisiaj nie są w stanie zaoferować skutecznych środków zaradczych. Nie od rzeczy są więc postulaty spalenia wszystkich podręczników do ekonomii.

Spalmy je! Dzisiaj nie potrzebujemy podręczników, w których toczy się spór między liberałami a keynesistami. Potrzebujemy nowej ekonomii stosowanej, takiej, która uczy racjonalnych zachowań i prostych zasad, które pomogą funkcjonować w skomplikowanym ekonomicznym świecie. Bez nich gubimy się w gąszczu profesjonalnych określeń ekonomicznych i podejmujemy błędne decyzje. Nie rozumiemy biznesowej nowomowy. Nie wiemy co to spread , opcje czy LIBOR.  Podpisujemy umowy kredytowe nie czytając ich treści - i co gorsze - nie kalkulując wszystkich opłat związanych z kredytem (tzw. rzeczywista realna stopa oprocentowania czyli RRSO). Dajemy się łatwo zwabić na hasła „kredytu prostoliczonego” (według reklamy 10 zł za każdy pożyczony tysiąc miesięcznie), nie zauważając, że pod tym szyldem bank wciska nam oprocentowanie na poziomie 12 proc., podczas gdy aktualna stopa dyskontowa to mniej niż 3 proc. Bez refleksji i bez rozumienia pojęcia „ryzyko kursowe” zaciągamy kredyty w walutach obcych, a w przypadku wahań kursu czujemy się oszukani i żądamy pomocy. Bezmyślnie, ale bardzo chętnie lokujemy ciężko zarobione pieniądze w piramidach finansowych typu „złoty bursztyn”. Nie możemy się oprzeć pokusie szybkiego zysku i tracimy dorobek życia.  Mniej pazerni zadowalają się lokatą terminową, choć nie rozumieją, że po odtrąceniu „podatku Belki” otrzymują odsetki nie wystarczające na pokrycie kosztów inflacji.
Cóż, bez ekonomii tracimy każdego dnia. W naszym życiu pojawiła się (obok Ignorantia iuris nocet) nowa zasada – Ignorantia oeconomia nocet, czyli: nieznajomość ekonomii szkodzi.

Aneta Zele

Dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3262164