strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2016

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2016    

Karuzela Kadrowa

Przełom roku obfitował w zmiany kadrowe z udziałem osób związanych z Pomorzem Zachodnim. Stąd też poświęcamy zmianom personalnym więcej miejsca niż zazwyczaj.

1.Brzezicki Kopia.JPGPaweł Brzezicki (56 lat) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ukończył Ekonomikę i Organizację Transportu Morskiego na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. W latach 1998- 2005 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej. Był to najtrudniejszy czas dla armatora, któremu groziła upadłość. W latach 2006-08 pracował na stanowisku prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Był także doradcą premiera ds. gospodarki morskiej. Angażuje się w działalność non-profit, m.in. jako założyciel fundacji Pro Publico Mare.

Kozlowski.jpgPodsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został również Krzysztof Kozłowski (33 lata). W ministerstwie nadzoruje prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę adwokatów. Jest doktorem nauk prawnych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego, a także opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów władzy publicznej.

Piotr Jasina Kopia.jpgZ kolei Piotr Jasina (52 lata) został dyrektorem Biura Prasowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Zanim został rzecznikiem prasowym w nowym resorcie, pracował jako dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” i kierował szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Specjalizował się w tematyce gospodarczej (pisał m.in. o gospodarce morskiej) i samorządowej.

4.Jania Kopia.jpgPiotr Jania (63 lata) zastąpił w fotelu wojewody zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza. Jania to rodowity szczecinianin, który przez kilka kadencji zasiadał w Radzie Miasta. Z wykształcenia jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1971-1974 pracował w Zarządzie Portu Szczecin, później uczył zawodu w Liceum Portowym w Szczecinie, by ponownie w 1982 r. zostać pracownikiem Zarządu Portu Szczecin. W 1998 r. został dyrektorem terminalu w Drobnicy Port Szczecin. W latach 2001-2005 był szefem Wolnego Obszaru Celnego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. W 2006 r. został dyrektorem ds. eksploatacyjnych i członkiem zarządu w Drobnicy Port Szczecin, a rok później dyrektorem ds. marketingu i członkiem zarządu w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. W 2008 r. związał się ze Spółką Wodną Międzyodrze.

5.Subocz Kopia.jpgNa funkcję wicewojewody zachodniopomorskiego został powołany Marek Subocz (31 lat) urodzony w Wałczu magister germanistyki, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Subocz był radnym powiatu wałeckiego i nauczycielem niemieckiego. Pracę zaczynał w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu, a ostatnio jego miejscem pracy było II Liceum Ogólnokształcące w Wałczu.

 

 

 

Halina__szymanska Kopia.jpgHalina Szymańska (57 lat) w styczniu br. została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu, a następnie podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Była dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno- -Epidemiologicznej w Łobzie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie, w latach 1998-2002 była burmistrzem Łobza, a następnie przez cztery lata piastowała stanowisko starosty powiatu łobeskiego. W latach 2006-2008 kierowała Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Szczecinie. Następnie podjęła pracę jako audytor w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, w ramach działalności gospodarczej obsługiwała również w tym zakresie inne samorządy. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskała mandat radnej sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W sejmiku zasiadała także w latach 2006-2010.

7.Bialkowski ANR dyrektor Kopia.JPGJan Białkowski
(60 lat) z końcem grudnia 2015 roku został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. W konkursie ogłoszonym przez Prezesa ANR pokonał czterech kandydatów. Białkowski jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ma doświadczenie w pracy w administracji państwowej i w samorządzie rolniczym. W latach 2000-2002 był zastępcą dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Kierował Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łobzie (2006-2009), a w latach 2010-2013 był dyrektorem Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Białkowski ma 20-hektarowe gospodarstwo rolne w Nowym Węgorzynku. Jest członkiem Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Autor Karty Gospodarstw Rodzinnych.

8.Grzelak Kopia.jpgJarosław Grzelak
(50 lat) od 11 grudnia 2015 r. wyznaczony został do pełnienia obowiązków Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. Poza kierowaniem Izbą nadzoruje również pracę 20 podległych urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Z zachodniopomorską skarbowością związany od 1994 roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako referent w Urzędzie Skarbowym w Gryficach, gdzie był również kierownikiem kontroli i komornikiem skarbowym , a póżniej zastępcą naczelnika urzędu. Przez 4,5 roku był Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Świnoujściu. Ostatnie 9 lat pełnił funkcję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu.

slaboszewski.JPGDariusz Słaboszewski (52 lata) został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (od 1 marca). Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył też studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania. Przez pewien czas prowadził działalność gospodarczą – zarządzanie przedsiębiorstwem w głębokim kryzysie. Od dziewięciu lat związany był ze spółką (od niedawna miejską) Żegluga Szczecińska, w ostatnim okresie jako jej prezes.

10.Redmerski Kopia.JPGPiotr Redmerski (52 lata) na początku stycznia został prezesem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu. Ukończył ekonomię i organizację produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. Od lat jest związany z kołobrzeskim armatorem. Od października 2005 roku był wiceprezesem ds. ekonomicznych w PŻB. Przez krótki czas – po odwołaniu 18 grudnia 2015 r. poprzedniego szefa spółki, Jarosława Siergieja – pełnił obowiązki prezesa.

 12.Piotr_Sikora Kopia.JPGPiotr Sikora (55 lat) od listopada 2015 roku ponownie objął stanowisko prezesa spółki giełdowej Megaron SA w podszczecińskiej Płoni. Tą firmą zarządzał od początku istnienia do końca sierpnia 2015 roku. W okresie od września do 21 listopada 2015 roku był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Megaron S.A. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

 

 

Ludwik Jan Heinsch (60 lat) 14 grudnia 2015 r. został prezesem – dyrektorem naczelnym spółki OT Port Świnoujście z Grupy Kapitałowej OT Logistics. Zastąpił na tym stanowisku Marka Kowalewskiego po jego rezygnacji. Ludwik J. Heinsch w 1980 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy referent w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Później pracował m.in. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz w Świętochłowicach, w przedsiębiorstwie BOMIS i HPR, Zakładach Odzieżowych Bytom (jako radca prawny). Od 1991 r. prowadził Kancelarią Prawną Ludwik Heinsch z siedzibą w Chorzowie. Pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce Giełda Wschodnia z siedzibą w Warszawie w likwidacji (od 2009 r.) oraz prezesa spółki EVERGREEN House w Gliwicach (od 2002 r.).

13.jTwardowski Kopia.jpgOd 16.02.2016 nowym dyrektorem zarządzającym w polskiej spółce ogólnoświatowego lidera w branży energii odnawialnej firmy KK Wind Solutions Polska został Maciej Twardowski (44 lata). Nowy dyrektor będzie skupiał się na dalszym rozwoju spółki w Szczecinie oraz wzmacnianiu jej pozytywnego wizerunku. Maciej Twardowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania produkcją. Brał udział w budowaniu nowych zakładów jak i tworzeniu efektywnych organizacji opartych o najwyższe standardy zarządzania. Wcześniej na stanowisku dyrektora zarządzającego pracował w Forankra Pol, firmie z udziałem kapitału skandynawskiego. Twardowski ukończył studia z zakresu zarządzania Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

14.Marek Kubik.jpgMarek Kubik (40 lat) objął stanowisko prezesa zarządu Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina. Wcześniej, od 2013 roku, pełnił obowiązki dyrektora Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z branżą usług nowoczesnych w Szczecinie oraz promocją marki Invest In Szczecin. Ma za sobą wiele lat pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej. Posiada również bogate doświadczenie biznesowe zdobyte w trakcie pracy w prywatnych przedsiębiorstwach w Polsce i Niemczech. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Master of European Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył również Środkowoeuropejską Szkołę Menedżerów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

15.Wioletta Szczepanska.jpgWioletta Szczepańska od stycznia zajmuje stanowisko dyrektora hotelu Radisson Blu w Szczecinie. Z tym hotelem związana jest od ponad 23 lat. Przez ostatnie siedem lat pełniła w nim funkcję dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu. Wcześniej pracowała m.in. na stanowisku dyrektora operacyjnego w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie oraz regionalnego dyrektora sprzedaży turystyki w Rezidor SAS Hospitality. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

16.Kubowska Kopia.JPGMiło nam poinformować, że Elżbieta Kubowska (53 lata), dziennikarka „Kuriera Szczecińskiego”, współpracująca z naszą redakcją po raz trzeci z rzędu otrzymała tytuł i nagrodę Dziennikarza Roku Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, przyznawaną przez Oddział Zachodniopomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Kubowska skończyła studia na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała w redakcji „Dziennika Ludowego” w Warszawie, zajmując się tematyką ekonomiczno-rolną. W 1990 r. współtworzyła tygodnik „Najwyższy Czas!” w Warszawie, pełniąc funkcję sekretarza redakcji. Od 1996 r. pracuje w „Kurierze Szczecińskim”, wpierw w dziale regionalnym, a później w dziale ekonomiczno-morskim (aktualna nazwa: społeczno-ekonomiczny). Specjalizowała się m.in. w zagadnieniach dotyczących ekologii. Od 2010 r. zajmuje się sprawami gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Otrzymała wyróżnienie specjalne „Zielone Pióro” w IV edycji konkursu „Przyjaciel środowiska naturalnego”, organizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Laureatka nagrody specjalnej 2012 r. im. red. Bogdana Czubasiewicza w konkursie SDRP „Pomorze Zachodnie” i SDP.

miszmasz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224640