strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Karuzela kadrowa

jarczewski.jpgPaweł Jarczewski (46 lat), dotychczasowy prezes zarządu Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. zastąpił Jerzego Marciniaka na stanowisku prezesa zarządu Grupy Azoty S.A, w skład której wchodzą Zakłady Chemiczne „Police”.

Nowy szef Grupy Azotów jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył specjalność ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

W trakcie kariery zawodowej był starszym specjalistą ds. handlowych, kierownikiem Zespołu Akwizycji i Koordynacji oraz asystentem generalnego projektanta instalacji eksportowych w firmie PROZAP. Pracę w „Puławach” rozpoczął w 1999 roku na stanowisku  kierownika Działu Zaopatrzenia Inwestycji. W latach 2002-2006 był dyrektorem handlowym i marketingu. W latach 2007-2008 prowadził własną działalność gospodarczą oraz był dyrektorem ds. rozwoju w CTL Logistics. W 2008 roku objął stanowisko prezesa „Puław”.

Od 2011 roku Paweł Jarczewski jest wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.

malicki.JPGJacek Malicki (lat 59) od kilku miesięcy pełni obowiązki dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Zastąpił na tym stanowisku Adama Poniewskiego. Do pracy w stolicy Pomorza Zachodniego został oddelegowany ze stanowiska zastępcy oddziału ANR w Warszawie. Jacek Malicki jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie ukończył Wydział Rolniczy. Był dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zbroszkach koło Pułtuska. Zasiadał w fotelu zastępcy dyrektora mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne. W 2007 r. został dyrektorem oddziału terenowego ANR w Warszawie, a od niedawna pracuje na stanowisku  z-cy dyrektora warszawskiego oddziału ANR.

feterowski.JPGRada Nadzorcza powołała, w miejsce Grzegorza Fiuka, Andrzeja Feterowskiego (55 lat)  na stanowisko prezesa Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o., zarządzającego Technoparkiem Pomerania. W latach 1984-Feterowski był  pracownikiem  naukowym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1995 do 2005 pracował w Towarzystwach Ubezpieczeń Filar SA i Filar-Życie SA, zaś od 2000 roku był dyrektorem Departamentu Informatyki obu firm. Od 2005 do 2013 roku pracował na stanowisku  dyrektora Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Szczecin. Laureat nagrody Lider Informatyki 2010. Autor, wielu opracowań i publikacji naukowych. W swojej praktyce zawodowej zrealizował kilka znaczących projektów infrastruktury technicznej i systemów informacyjnych.

RADZIWANOwska.jpgBeata Radziwanowska (42 lata) od 1 marca 2013 roku jest dyrektorem Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego S.A. w Szczecinie. Zastąpiła na tym stanowisku Piotra Rydza. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego o kierunku finanse, bankowość i rachunkowość.

Beata Radziwanowska jako dyrektor regionalny koordynuje pracę 73 oddziałów banku zlokalizowanych na obszarze województw zachodniopomorskiego, części lubuskiego oraz wielkopolskiego. Z PKO Bankiem Polskim związana od 01 listopada 2012 roku kiedy objęła stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu.

Karierę w bankowości rozpoczęła w 1995 roku w Pomorskim Banku Kredytowym SA następnie po połączeniu banków kontynuowała pracę w Banku Pekao S.A. Przez 17 lat pracy w oddziałach i  centrali ww. banków zdobywała doświadczenie zarówno w pionie korporacyjnym, w pionie bankowości indywidualnej i biznesowej, a także w pionie detalicznym.

(miszmasz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224556