strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2017    

Karuzela kadrowa

1.Michalski.JPGRobert Michalski (43 lata) został powołany na stanowisko prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem politologii Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalizacji Integracja Europejska. W Urzędzie Marszałkowskim pracował od kwietnia 2001 r., przechodząc przez wszystkie szczeble stanowisk urzędniczych, zaczynając jako podinspektor, a kończąc jako zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego. Od 2007 r. był jednym z zastępców dyrektora odpowiedzialnych w Urzędzie Marszałkowskim za wdrażanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, a potem 2014- 2020. Wyspecjalizował się we wsparciu zwrotnym, które jest udzielanie firmom na Pomorzu Zachodnim w ramach programów JEREMIE oraz JESSICA.

2.Marek Migdal.JPGMarek Migdal
(56 lat) pełni od 1 lutego br. funkcję prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Migdal ukończył Wydział Mechanizacji Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studia podyplomowe: jest absolwentem Francuskiego Instytutu Zarządzania IFG na kierunku psychologia zarządzania. Odbył wiele staży zagranicznych w zakresie strategii rozwoju turystyki. Inicjator i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Izby Turystyki i jej pierwszy prezes, współtwórca Rady Krajowej Izb Turystyki (pierwszy przewodniczący, do 2006 r. sekretarz Rady). Jest twórcą i prezesem ogólnopolskiego Forum Turystyki Regionów oraz jednym z inicjatorów i współtwórców Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W latach 1991-97 prezes Szczecińskiej Agencji Turystycznej SAT, a następnie do 2006 r. prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki sp. z o.o., jedynej w polskiej turystyce firmy - instytucji o charakterze publiczno-prywatnym. Aktualnie prywatny przedsiębiorca (prowadzi Instytut Szkoleń i Rozwoju Turystyki) oraz wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim.

4.Dominika Dulat.jpgDominika Dulat (39 lat) została dyrektorem nowo otwartego hotelu Vulcan w Szczecinie. Jest absolwentką Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z hotelarstwem związana od 17 lat. Kariera zawodowa: Pracowała w sieci hoteli The Homestead Resort Michigan w USA jako menadżer ds. rekreacji, a następnie w polskich hotelach sieci Qubus, Focus oraz Roko Resorts, aktualnie dyrektor Hotelu Vulcan.

3b.Renata Dlugaszek.jpgRenata Długaszek (41 lat) absolwentka Wydziału Romanistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu została dyrektorem Hotelu Dana Business&Conference w Szczecinie, związanego z J.W. Construction Holding. W branży hotelarskiej pracuje od 2000 roku. Początkowo w Zespole Szkół Hotelarsko- -Gastronomicznych w Kołobrzegu, gdzie uczyła języka francuskiego zawodowego, zaś od 2003 r. w Szkole Hotelarsko-Gastronomicznej w Warszawie, również jako nauczyciel języka francuskiego zawodowego, obsługi klienta, a następnie w latach 2006-2008 kierownik praktyk zawodowych. W 2008 przeszła do Grupy Hotelowej Orbis, gdzie jako kierownik ds. zasobów ludzkich brała udział w otwarciu Mercure Warszawa Grand. W kolejnych latach współtworzyła i realizowała strategię HR marki Novotel Polska. Pracowała wówczas w największym hotelu w Polsce - Novotel Warszawa Centrum. W 2013 roku znalazła się w części operacyjnej hotelu i objęła stanowisko zastępcy dyrektora Hotelu Novotel Warszawa Airport, a następnie funkcję dyrektora Hotelu Novotel Gdańsk Centrum, gdzie pracowała do 2016 r.

WAB

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224692