strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Morskie dylematy

„Świat Biznesu” rozmawia z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej oraz Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby Gospodarczej, pomysłodawcami i organizatorami I Kongresu Morskiego.

W połowie czerwca Szczecin będzie gościć uczestników I Kongresu Morskiego. Jaka jest idea spotkania?

Dariusz Więcaszek: - Wyznaczyliśmy trzy główne cele Kongresu: określenie stanu gospodarki morskiej w Polsce jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, opracowanie wytycznych dla doktryny polskiego państwa morskiego i podjęcie działań na rzecz integracji gospodarki morskiej krajów regionu Morza Bałtyckiego.

szynkaruk.jpgPaweł Szynkaruk: - Branża morska organizuje wiele konferencji i seminariów, ale nie mamy takiego spotkania, na które przyjeżdżają przedstawiciele wielu sektorów  związanych z gospodarką morską. Jakie branże pojawią się na Kongresie? Oczywiście żegluga, porty i stocznie. Reprezentowane będą też takie sektory gospodarki jak gospodarka żywnościowa, morskie farmy wiatrowe, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i szeroko pojęty sektor bezpieczeństwa na morzu, który związany jest nie tylko z zabezpieczeniem ładunków w portach i w żegludze, ale także z zagrożeniami terrorystycznymi, do jakich dochodzi choćby w okolicach Somali. Zaprosiliśmy także specjalistów związanych z prawem morskim, ubezpieczeniami, finansami, a także reprezentantów szkolnictwa wyższego i średniego. Tak więc Kongres Morski w Szczecinie obejmie bardzo szerokie spektrum spraw związanych z morzem.

Kto jest organizatorem kongresu?

Dariusz Więcaszek: - Głównymi organizatorami Kongresu jest Polska Żegluga Morska i Północna Izba Gospodarcza. Organizacyjnie i finansowo pomagają nam Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Szczecina. Spodziewamy się kilkuset gości. Wystąpi na nim ponad 50  prelegentów, nie licząc ekspertów, którzy wezmą udział w dyskusjach w poszczególnych blokach tematycznych.

Paweł Szynkaruk: - Spotykamy się 13 i 14 czerwca w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej. Będziemy też korzystać z  uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług „Service Inter-Lab”. Kongres podsumujemy 15 czerwca w sali senatu Akademii Morskiej. Szkoda tylko, że ze względu na remont tarasu na Walach Chrobrego nie udało się połączyć kongresu z Dniami Morza, które odbędą się w tym roku na Łasztowni.

Dariusz Więcaszek: - Dodam w tym miejscu, że kongresowi będzie towarzyszyć Gala Północnej Izby Gospodarczej  która też odbędzie się 15 czerwca.  Z podobnych przyczyn tegoroczną Galę przenieśliśmy z Wałów Chrobrego na Różankę.

Jacy goście przyjadą do Szczecina?

Paweł Szynkaruk: - Spodziewamy się wicepremiera Janusza Piechocińskiego i ministra infrastruktury Sławomira Nowaka. Liczymy na obecność wiceministrów: Anny Wypych-Namiotko, Stanisława Gawłowskiego i Kazimierza Plocke. Swoją obecność potwierdzili europosłowie: Sławomir Nitras, Jarosław Wałęsa, Marek Gróbarczyk oraz prof. Bogusław Liberadzki. W Kongresie uczestniczyć będą władze województwa i Szczecina. Pojawi się również  Marek Kolbowicz. A to jest znak, że podczas spotkania będziemy również rozmawiać o turystyce morskiej. Mamy również deklarację, że w czasie trwania kongresu odbędzie się w Szczecinie wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji morskiej, której przewodniczy poseł Konstanty Oświęcimski.

Na kongres przyjedzie też wielu gości zagranicznych. Obecność Philippe Alfonso z Europejskiej Federacji Pracowników Transportu to sygnał, że w naszych dyskusjach nie uciekniemy od spraw pracowniczych. Związki zawodowe odgrywają bardzo dużą rolę w portach, przemyśle stoczniowym i w żegludze.

Do Szczecina zawita tez  liczne grono prawników m.in. z Nowego Jorku i Londynu. W kongresowych dniach odbędzie się bowiem inauguracyjne posiedzenie Stowarzyszenia Prawników Morskich. Chcemy, żeby kongres miał charakter otwarty i w związku z tym zaprosiliśmy do udziału w kongresie młodzież akademicką.

Jakie są najważniejsze problemy, o których będziecie państwo dyskutować?

Wiecaszek.jpgDariusz Więcaszek: - Dziś w Polsce branża morska jest niedoceniana. Nie posiada osobnego prawodawstwa, a  rząd uważa, że nie ma takiej potrzeby.  A nie jest to prawdą, co widać choćby na przykładzie stawek portowych za wieczyste użytkowanie gruntów . Postulat zrównania opłat, które w Szczecinie i Świnoujściu wynoszą 3 proc., a w Trójmieście 0,3 proc., latami nie jest realizowany. Sporym utrudnieniem jest fakt, że tworzone w Unii Europejskiej prawodawstwo trafia w Polsce do kilku różnych resortów, które często nie  konsultują przepisów między sobą. W efekcie przyjmuje się niezbyt rozsądnie dla branży morskiej rozwiązania.

Paweł Szynkaruk: - Ważna jest, o czym wspomniał prezes Więcaszek, legislacja europejska. Bardzo mocno wpływa ona na nasze bieżące funkcjonowanie. Kiedyś „przerabialiśmy” w Szczecinie problemy stoczni z pomocą publiczną, dziś koncentrujemy się wokół spraw środowiskowych - dyrektywy siarkowej i emisji CO2.

Ważnym zagadnieniem kongresowym będzie szkolnictwo i kształcenie kadr na potrzeby armatorów krajowych i zagranicznych. I wreszcie - współpraca  między nauką a biznesem. Chcemy, by kongres był miejscem współdziałania  branży morskiej z uczelniami technicznymi i instytutami naukowymi przy tworzeniu nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, szczególnie w konfrontacji z wchodzącymi w życie unijnymi przepisami środowiskowymi.

Dariusz Więcaszek: - Ze sferą gospodarki morskiej ściśle związana jest żegluga śródlądowa. Do rozwiązania są ważne kwestie, takie jak nieżeglowność polskich rzek. Będziemy też rozmawiać o gospodarce żywnościowej i rybołówstwie. Warto uzmysłowić gościom kongresu, że Pomorze Zachodnie jest zagłębiem przetwórstwa żywności pochodzenia morskiego.

Paweł Szynkaruk: - Będziemy też mówić o tym, że upadek stoczni produkcyjnej nie przekreślił roli przemysłu stoczniowego. Ta gałąź gospodarki jest w Szczecinie wciąż bardzo silna, zaś w Polsce mamy przodujące stocznie na rynku europejskim.

Dariusz Więcaszek: - Jeśli chodzi  o rybołówstwo na Bałtyku warto poruszyć kilka kwestii. Mamy do czynienia z bombą ekologiczna, która tyka na dnie Bałtyku w postaci pozostałości po II wojnie światowej. Kolejną sprawą jest morska energetyka wiatrowa. Ustawa o  odnawialnych źródłach energii (OZE) wciąż nie może doczekać się wejścia w życie, a rynek ten w najbliższych 10 latach w Europie szacuje  się na kilkaset miliardów euro. W pobliżu Szwecji  powstają ogromne farmy. A to się wiąże z ochroną środowiska, rybołówstwem – kwestią obszarów chronionych. Bałtyk stał się takim drażliwym morzem – nie wiadomo, czy można w nim łowić, czy nie? Rybacy nie bardzo wiedzą czy rozwijać się czy zwijać. Jak na razie nie mamy rozwiązań. To są m.in. tematy, które czekają na wymianę myśli i rozstrzygnięcia legislacyjne.

Czego panowie spodziewacie się po I Kongresie Morskim?

Paweł Szynkaruk: - Chcemy, by efekty pracy kongresu były początkiem ściślejszej współpracy z europarlamentem, choć  ostatnio relacje z europosłami się poprawiły.

Dariusz Więcaszek: - Powinniśmy intelektualnie wzmacniać otoczenie biznesu. Chcemy, by rządzący traktowali nas jako  zaplecze specjalistyczne, taki swoisty think tank szerszej myśli ekonomicznej szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Paweł  Szynkaruk: - Chcemy tez uzmysłowić politykom efekty powiązań miedzy różnymi sektorami gospodarki, i to jak porty i żegluga  mają wpływ na inne sektory. Podam dwa przykłady.  Dzięki temu, że istnieje żegluga promowa prowadzona przez polskich armatorów, na lokalnym rynku kupujemy rocznie 800 tys. jaj. Inny  przykład:  95 proc. remontów naszych statków wykonujemy w Polsce. Wydajemy na ten cel  kilkadziesiąt milionów dolarów , co jest odpowiada kosztom budowy dwóch nowych  statków. Ponadto remonty w polskich stoczniach pociągają za sobą cały łańcuch zależności. Ktoś musi wyprodukować blachę,  jeszcze ktoś inny - - dowieźć ją do stoczni . Leśnicy  sprzedają drewno, z którego kolejny kontrahent wykonuje  stolarkę okrętową. To są właśnie przykłady na to, jak gospodarka morska nakręca inne branże biznesowe.

Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowic

fot. M. Abkowicz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224560