strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Na przekór: Polska to taka dziwna kraj

- Polska to taka dziwna kraj – jakby powiedział Zulu Gula. Zulu Gula na pewno był Zulusem. Natomiast dzisiaj będzie krótko, inaczej i nie na temat. Dowiemy się natomiast dlaczego Polska to dziwny kraj.

Po pierwsze; najwięksi bezbożnicy myślą, że jak dadzą na kościół aby inny bezbożnik mógł hodować  daniele to doznają zbawienia. Nic bardziej mylnego. Chciało by się powiedzieć, że wprost przeciwnie.

Po drugie; klimat się nam ociepla ( co nazwano już globalnym ociepleniem), a my z uporem godnym lepszej sprawy oklejamy chałupy i pałace etosowym styropianem i niedługo potrzebne do tego będzie jeszcze świadectwo.
 Po trzecie; wydajemy kupę szmalu na ogrodzenia uzupełnione tuzinkowymi iglakami, ograniczając przestrzeń i widoki. Lepiej i taniej mieć colta.

Po czwarte; równe dużo, a może nawet więcej wydajemy na urządzenie miejsca pochówku na cmentarzu, choć wystarczyłby placyk wielkości chusteczki do nosa (tej dawnej z materiału) na małą płytkę z nazwiskiem i datą. Na pewno łatwiej by było kosić.

No i rzecz ostatnia, tym nie mniej ważna, rezygnacja z tych naszych narodowych, patriotycznych przyzwyczajeń i przypadłości doprowadzi do krachu firmy, które stanowią potężny biznes i tworzą wiele miejsc pracy – co oczywiście było by winą Tuska.

Wojciech Olejniczak

Dr hab. Wojciech Olejniczak, informatyk, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, profesor ZPSB

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224564