strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 10-11/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 10-11/2016    

Niebezpieczny Wschód

Rosja to największy pod względem powierzchni kraj świata i z racji statusu mocarstwa atomowego ciągle ważny gracz w skali globalnej. Jednak pozycja tego państwa – sukcesora ZSRR – od wielu lat systematycznie spada. I nie zmienią tego propagandowe akrobacje mówiące o Rosji jako ostoi porządku, chrześcijaństwa i tradycyjnych wartości przeciwstawianych liberalnemu zepsuciu, które zadomowiło się w krajach UE, USA i wielu innych państwach. Sterowana centralnie i prowadzona systemowo propaganda obejmuje wszystkie sfery życia i przybiera wszelkie możliwe formy – od bardzo profesjonalnej, aczkolwiek niezwykle tendencyjnej telewizji (np. Russia Today), po tysiące tzw. trolli, czyli osób dobrowolnie bądź za wynagrodzeniem piszących komentarze na zamówienie, mające być „głosem ludu”, pojawiające się codziennie w mediach (przede wszystkim w internecie).

Rosja – a mówiąc bardziej precyzyjnie – jej obecne władze, których oczywistym mózgiem, sercem i twarzą jest Władimir Putin, chce być nadal graczem klasy światowej i wpływać na sytuację polityczną w innych krajach. Tymczasem ma wielkie problemy sama z sobą. W 2015 roku w raporcie opublikowanym w The Moscow Times odnotowano, że w ostatnich 20 latach oczekiwana długość życia w Rosji rosła kilka razy wolniej niż na świecie.

Od czasu zaatakowania Ukrainy i zajęcia Krymu, co zwiększyło popularność Putina w społeczeństwie rosyjskim, ale spowodowało zachodnie sankcje, kurs wymiany rubla wynoszący przed agresją około 36 rubli za dolara podskoczył do 64 rubli, a w styczniu 2016 osiągnął nieprawdopodobny poziom 86 rubli za dolara. W 2015 roku produkt krajowy brutto (PKB) Rosji spadł o 3,7%, a prognoza na 2016 przewiduje spadek o 1% (co jest założeniem raczej optymistycznym). Wysoka inflacja wynosząca w 2014 roku 7,8% w kolejnym roku podwoiła się osiągając 15,4%. Bank Światowy wskazuje, że liczba Rosjan żyjących w ubóstwie wzrośnie w 2016 roku w tempie najwyższym w okresie ostatnich 17 lat.

A to wszystko dzieje się w sytuacji korzystania przez Rosję z ogromnych rezerw zgromadzonych na Funduszu Rezerwowym, w czasie gdy ropa była droga (ponad 100 dolarów za baryłkę wobec około 45 obecnie). Na początku 2014 roku na kontach tego funduszu było 87 mld dolarów, które wg ministra finansów Rosji wyczerpią się już w 2017 roku. Rosja ma jeszcze Państwowy Fundusz Majątkowy, na którym wg danych z lipca br. zgromadzono 73 mld dolarów, ale w dużej części są to środki zaangażowane w projekty infrastrukturalne. Przy obecnych cenach ropy płynne środki z tego funduszu również szybko się wyczerpią. Nasuwa się więc oczywiste pytanie: co dalej z Rosją? Warto przypomnieć, że ZSRR rozpadł się głównie z powodu niewydolności gospodarki, a „gwoździem do trumny” były utrzymujące się przez dłuższy czas niskie ceny ropy. Nadzieje na powrót wysokich cen tego surowca są złudne, a to oznacza, że przed naszym wschodnim sąsiadem pojawią się jeszcze większe problemy i wyzwania…

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224653