strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 11-12/2012

  HOME    Świat Biznesu 11-12/2012    

Nobel dla ratownika

W ostatnich dniach października na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się IV Bałtyckie Forum Zdrowia, którego spiritus movens jak co roku była prof. Iga Rudawska z US.

Jednym z głównych punktów konferencji naukowej była debata z udziałem przedstawicieli środowisk medycznych, samorządów regionalnych oraz menedżerów na temat efektów reformy służby zdrowia w Polsce. - Rozwój, przetrwanie, czy regres? - zastanawiali się nad tym jej uczestnicy.

Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie postulowała precyzyjne ustalenie co pacjentowi przysługuje w zamian za składkę zdrowotną, która jest swoistym podatkiem. - Za składkę zdrowotną obiecuje się wiele, lecz przy jednoczesnym niskim finansowaniu nie sposób otrzymać wszystkiego – stwierdziła.

- Kolejne  rządy nie chcą zmierzyć się z taką niepopularną decyzją, która ma charakter decyzji politycznej. Ale coś w końcu trzeba będzie ograniczyć- wtórował jej  Sylwester Bierzanowski, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie.

Na kłopoty w działalności jednostek służby zdrowia zwrócił m.in. uwagę Paweł Gonerko z Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje": - Nie da się utrzymać dobrze prosperującej piekarni sprzedając dziennie ledwie dziesięć, choćby nie wiem jak dobrze wypieczonych i smacznych, bułek. By przetrwać, trzeba wypiekać ich tysiące- zobrazował problemy dotyczące  jakości świadczonych usług Gonerko, przypominając równocześnie o 10-miliardowym zadłużeniu w polskiej służbie zdrowia.

- Temu kto wskaże jak wyjść na prostą, należy się Nobel - podsumował dyskusję pół żartem – pół serio moderator debaty - profesor Jerzy Żyżyński, znany ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Organizatorami Forum był obok WNEiZ US,  wojewódzki oddział TNOiK w Szczecinie.

Paweł Stężała

Fot. Zbyt wiele pochlebnych opinii na temat bieżącej sytuacji służby zdrowia zgromadzeni na debacie słuchacze nie uświadczyli. Od lewej: prof. Jerzy Żyżyński, dyrektor Sylwester Bierzanowski, dyrektor Maria Ilnicka-Mądry i przedstawiciel lubuskiego oddziału NFZ Piotr Bromber. (Paweł Stężała)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224610