strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 11-12/2012

  HOME    Świat Biznesu 11-12/2012    

Postawić Szczecin na nogi

Rozmowa z prof. Waldemarem Tarczyńskim, dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Przez dwie kadencje był pan rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od nowego roku akademickiego kieruje pan Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zapytajmy, jakie ma plany nowy dziekan?

- Na pewno nie będzie rewolucji. Zmieni się jednak struktura wewnętrzna naszego wydziału. Chcemy, by była ona transparentna, zgodna z głównymi kierunkami studiów i zgodna z kształceniem wymaganym przez tzw. ramy kwalifikacji, które wdrożyliśmy 1 października. Staramy się o wprowadzenie na Wydziale  struktury instytutowej . Liczymy na przychylność w tej sprawie Rady Wydziału oraz Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego Powstanie kilka głównych instytutów, które będą zgodne z nazwami kierunków studiów. W ich ramach będą funkcjonować katedry i zakłady, prowadzące działalność naukowo-badawczą. Jeśli wszystko się uda, to w nowych strukturach będziemy działać od przyszłego roku akademickiego.

- Wzrost siły Wydziału to nie tylko sprawa poprawienia organizacji.

- Nowa struktura ułatwi nam sięganie po pieniądze europejskie i duże granty naukowe, o które chcemy aktywnie zabiegać. Ale przy okazji zacieśnią się więzy między pracownikami naszego wydziału.

Przymierzamy się także do uzyskania pełnych uprawnień akademickich na kierunkach zarządzanie i finanse. O pierwsze wystąpimy wiosną, o drugie - jesienią. Aktualnie wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w ekonomii, a w zakresie zarządzania i finansów nadajemy stopnie doktorskie.
We wrześniu, a więc na początku kadencji, przeszliśmy dwie akredytacje - z ekonomii oraz informatyki i ekonometrii. Jeśli otrzymamy pozytywną ocenę, a liczę, że tak się stanie, to następna akredytacja za 1,5-roku będzie akredytacją instytucjonalną, czyli pełną, obejmującą wszystkie kierunki. Taka akredytacja jest ważna przez kilka lat. Jest to naszym celem.

- A co ze współpracą międzynarodową?

- Naszym kolejnym ważnym zadaniem jest rozwijanie kontaktów międzynarodowych. „Odświeżamy” wszystkie umowy, które w przeszłości podpisał WNEiZ. Jestem po spotkaniach z rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Wismarze, gdyż chcemy rozwijać studia niemieckojęzyczne. W przyszłym roku uruchomimy unikatowy kierunek studiów w języku angielskim. Chcemy sprowadzić praktyków gospodarczych oraz wykładowców z zagranicy. Jesteśmy już z kilkoma osobami po słowie.

- Jakie nowości czekają jeszcze na studentów?

- Zostanie wdrożony pełen system oceny jakości studiowania. Nad informatyzacją pracuje prodziekan prof. Jacek Batóg. Mamy nadzieję, że system będzie działać już w styczniu.

- Jak obecnie przedstawia się wydział w liczbach?

- Mamy 3200 studentów i 171 pracowników naukowych. Rekrutację mieliśmy na poziomie ubiegłorocznej, a więc niż demograficzny nam za bardzo nie dołożył. Kształcimy także na studiach podyplomowych i doktoranckich. Z naszej oferty edukacyjnej chętnie korzystają biznesmeni. Chcemy mieć jak najbliższy kontakt z przedsiębiorcami. Chętnie uczestniczymy w różnych inicjatywach gospodarczych, jak chociażby w kapitule konkursu waszej redakcji Perły Biznesu. Nadal będziemy organizować różnego rodzaju panele dyskusyjne, m.in. Forum Gryf, podczas których spotykamy się z przedsiębiorcami.

- Czy władze regionu i Szczecina słuchają dobrych rad naukowców?

- W tym zakresie też chcemy być bardziej aktywni. Chcemy uczestniczyć w procesie stawiania Szczecina na nogi, by miasto nadal mogło mieć przymiotnik miasta przemysłowego. Niestety, dziś w Szczecinie nie ma nawet przemysłu lekkiego. Oczywiście rozwijają się usługi i handel. I to dobrze. Wszyscy liczymy też, że powstaną centra finansowe. Ale w mojej ocenie przemysł także jest nam potrzebny. Tym bardziej, że mamy w mieście atrakcyjne tereny inwestycyjne na obrzeżach miasta, w porcie i na terenach stoczniowych.

Szczecin musi odbudować swoją gospodarkę. I duża w tym rola środowisk akademickich.  Zresztą nasi naukowcy już dziś przygotowują analizy i oceny ekonomiczne w tym zakresie.

Myślę, że zależy nam na tym, by rozwijała się u nas energetyka jądrowa. A nawet jeśli elektrownia jądrowa nie zostanie wybudowana w naszym regionie, to dzięki programom prof. Mariusza Dąbrowskiego z Wydziału Matematyczno-Fizycznego US jesteśmy w stanie kształcić specjalistów w tym zakresie.

Jako wydział chcemy się jeszcze bardziej zaangażować w sprawy związane ze zdrowiem publicznym. Planujemy uruchomienie kierunków i specjalności dotyczących ekonomiki zdrowia publicznego oraz zarządzania zdrowiem publicznym. Nasza oferta jest uzupełnieniem oferty dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego od strony ekonomicznej i zarządczej. Dyrektor szpitala nie musi być lekarzem, ale musi być dobrym menedżerem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magdalena Szczepkowska

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224633