strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 10-11/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 10-11/2016    

Quo vadis, świecie?

Napisanie każdego, a tym bardziej felietonu „powakacyjnego” jest nie lada wyzwaniem… W ostatnich kilku miesiącach tak wiele się zdarzyło, choćby lipcowe Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka… W sierpniu i we wrześniu też się sporo działo. Świat się chwieje, czas turbulencji, nieprawdopodobne przyśpieszenie… Liczba zdarzeń zaskakujących, trudnych do przewidzenia jest imponująca. Tym bardziej warto marzyć, poszukiwać oznak i sposobów zapewnienia elementarnego ładu. Ład/porządek (łac. - ordo) znajdował się po raz kolejny w centrum debaty podczas tygodniowego seminarium we Vlotho z udziałem ponad dwudziestu polskich i niemieckich ekonomistów (organizatorem po raz 25. było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, z panią prezes prof. Elżbietą Mączyńską i prof. Piotrem Pyszem na czele).Niemieckim myślicielom (Franz Böhm, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, Walther Eucken, Alfred Müller-Armack) oraz politykom (minister i kanclerz Ludwig Erhard z hasłem „Dobrobyt dla wszystkich”) przyznać trzeba prymat w wykreowaniu i popularyzacji tzw. ordoliberalizmu, jednego z najciekawszych i nadal inspirujących nurtów myśli ekonomicznej. Liberalizm ma sporo odmian, ordoliberalizm odznacza się akcentowaniem takich kategorii, jak: wolność, konkurencja, ład stanowiony, sprawiedliwość, równowaga… Niektórzy ekonomiści poszukują odpowiedzi na pytanie o długookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego. Jedną z podstaw jest znana od 1938 roku teoria długotrwałej, uporczywej stagnacji (secular stagnation) autorstwa amerykańskiego ekonomisty Alvina Hansena (1887-1975). Czy świat wróci do czasów wysokiej dynamiki wzrostu PKB, czy też „nową normą” na długo stanie się niski wzrost? Dodać trzeba, że na trwały, zrównoważony wzrost i rozwój krajów, regionów, miast oddziałuje wiele czynników - obiektywnych i subiektywnych, egzo- i endogenicznych, ekonomicznych i pozaekonomicznych, „twardych” i „miękkich”. Interesującą kwestią jest czy i jaki realny wpływ na wzrost mają obecne rządy i banki centralne? Wielu badaczy i komentatorów nieprzypadkowo akcentuje fundamentalną rolę reguł, zasad, zwyczajów czy też w innym ujęciu instytucji. Rangi dobrych praw, norm społecznych określających zachowania nie sposób przecenić. Kluczowe znaczenie ma zaufanie do instytucji, również do I, II, III i IV władzy… Zaufanie jest w Polsce 2016 „dobrem rzadkim”, „dobrem pożądanym”… Podobnie jak poważna troska o stan i bezpieczeństwo naszych finansów publicznych. Roli zapanowania nad poziomem deficytu budżetowego i zadłużenia nie sposób przecenić. O pułapkach „życia na kredyt” napisano już wszystko… PS Wszystko można zrobić lepiej. tzw. „dobra zmiana” też mogłaby być lepsza… Better change brzmi lepiej niż tylko good change… Jeszcze lepiej brzmi real change… Sytuacja jest dynamiczna. Przeszłość nie jest pewna, tym bardziej przyszłość… Przewidywać w erze niepewności, zawirowań, chaosu – oto jest wyzwanie… 8 listopada wybory prezydenta USA: Clinton czy Trump? Quo vadis, świecie?

Stanisław Flejterski

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224740