strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Raut w Ratuszu

Tradycyjnym Rautem Europejskim uczciliśmy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie w Czerwonym Ratuszu zorganizował 6 maja Business Club Szczecin.

- Warto w maju podejmować decyzje - rozpoczął raut Bogumił Rogowski, prezydent kapituły Business Club Szczecin. I przypomniał dwa ważne wydarzenia z historii naszego kraju, które przypadły w tym wiosennym miesiącu - uchwalenie konstytucji 3 Maja i wejście Polski do UE.

Na raucie w nowej roli zadebiutował Piotr Mync, dla którego 6 maja był pierwszym dniem pracy na stanowisku zastępcy prezydenta Szczecina ds. gospodarczych.

W Czerwonym Ratuszu zjawili się naukowcy, biznesmeni i politycy. Wśród gości dostrzegliśmy ekonomistów - prof. Stanisława Flejterskiego oraz prof. Dariusza Zarzeckiego. Był wojewoda Marcin Zydorowicz i parlamentarzyści Arkadiusz Litwiński oraz Sławomir Preiss. Nie zabrakło burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza i zastępcy burmistrza Goleniowa Tomasza Banacha. O samorządowych finansach mozna było porozmawiać ze skarbnikiem Szczecina Stanisławem Lipińskim, o branży morskiej z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem generalnym Polskiej Żeglugi Morskiej, zaś na temat bankowości z Katarzyną Koroch, dyrektor regionalną Banku Pekao SA
Bogumił Rogowski lekko i dowcipnie poprowadził spotkanie: - Obawiałem się, że nie będzie dziś marszałka, ale jest. Witam pana marszałka … Meyera – mówił zwracając się do eksmarszałka – profesora.

Po kilka słów powiedzieli politycy.

- Przywiązujemy wagę do 1 Maja, gdyż to przecież wejście Polski do UE najbardziej zmieniło nasze życie - podkreślał wojewoda Marcin Zydorowicz.

W przyszłość wybiegł poseł Arkadiusz Litwiński. Mówił o wyzwaniach stojących przed wspólnotą.- Europa musi odnaleźć się w świecie, bo zaczyna być peryferiami - przestrzegał Litwiński. - Europa nie może być pożytecznym idiotą dla innych - dodał. A jako przykład podał politykę klimatyczną.

W części nieoficjalnej rautu był czas na rozmowy, a także na poczęstunek. Nie zawiódł catering z restauracji „Zamkowa”. Smakołykiem numer jeden stał się udziec wieprzowy.

(masz)

Fot. Od lewej: poseł Arkadiusz Litwiński, szczecińska radna Urszula Pańka, wojewoda Marcin Zydorowicz, wiceprezydent Szczecina Piotr Mync oraz Bogumił Rogowski, gospodarz rautu (masz).
Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224570