strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

Rozważania na czasie: Quo vadis praco?

...work, travail, trabajo, lavoro, Arbeit, rabota… Nad problemem  pracy  i  fenomenem bezrobocia  pochyla się  współcześnie na świecie i w Polsce  wielu: pracobiorcy, pracodawcy, przedsiębiorcy, menedżerowie, związkowcy, politycy, urzędnicy, naukowcy, doktoranci, studenci, uczniowie, nauczyciele, aktualni (MŁODZI !) i  potencjalni bezrobotni, publicyści, reprezentanci mass mediów…

Amerykańska pisarka Marisha Pessl  swoją książkę „Wybrane zagadnienia z fizyki katastrof „  zaczęła od zdania - Trzeba mieć naprawdę Bardzo Ważny Powód , aby pisać i oczekiwać, że ludzie będą chcieli  to czytać… Moim i wszystkich  pozostałych 49 autorów Bardzo Ważnym Powodem  jest  problem, któremu poświęciliśmy  prawie 700-stronicową  monografię „Co z tą pracą ? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej „.  Praca jest dobrem cennym i poszukiwanym. Praca – tu i teraz - w roku 2013 (2014…) , jest  bez wątpienia problemem nr 1.W istocie nie praca, lecz jej brak ! BEZROBOCIE. Praca znika, umiera… Kiedyś była obowiązkiem, jest prawem, w przyszłości będzie zapewne przywilejem dla nielicznych…

Praca jest problemem interdyscyplinarnym, interesuje niemal wszystkich- nie tylko  ekonomistów czy finansistów , ale  i socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, prawników, zapewne  również filozofów , w szczególności etyków. Ważne miejsce   zajmuje także na gruncie teologii (vide m.in. ogłoszona przez  Jana Pawła II we wrześniu 1981 roku encyklika Laborem exercens ). Praca interesuje  tych, którzy ją  mają ,w jeszcze większym stopniu niż tych, którzy jej poszukują.

Praca jest problemem  uniwersalnym, globalnym. Jest  wyzwaniem na Pomorzu Zachodnim, w Polsce w ogóle, a także niemal w całej Europie, z krajami Europy Południowej na czele. Żyjemy  w swego rodzaju ”międzyepoce „ :starego już prawie nie ma (przedwczesna, chaotyczna deindustrializacja ), nowego jeszcze prawie nie ma. Nie ma już na  Pomorzu Zachodnim kilkudziesięciu dawnych, „flagowych „  dużych  i średnich przedsiębiorstw (głównie przemysłowych, ze stocznią produkcyjną na czele), nie ma  też  u nas jeszcze  znaczącego, prężnego sektora usług (z usługami ICT na czele), który mógłby zastąpić  tamte przedsiębiorstwa pod względem  zaoferowania  stosownej liczby atrakcyjnych miejsc pracy.
PS .W  czwartek -20 czerwca o godz.16 w gościnnej Galerii Kaskada  zamierzamy rozpocząć  dynamiczną promocję naszej książki . Będziemy debatować –na scenie  i w kuluarach- o  rynku pracy i bezrobociu w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim…. Przyjdźcie, naprawdę warto…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek  Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2014).

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224659