strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 11-12/2012

  HOME    Świat Biznesu 11-12/2012    

Ruszyły pożyczki na rewitalizację

Dawne koszary w Kołobrzegu i stara rzeźnia w Szczecinie odzyskają blask dzięki funduszom z programu JESSICA.

Przychodnię skupiającą lekarzy różnych specjalności wybuduje w Kołobrzegu firma Lech Investment, która 30 października podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska umowę nisko oprocentowanej pożyczki. Całkowity koszt inwestycji to 10,67 mln zł z czego 5 mln zł to środki z  inicjatywy JESSICA. Za te pieniądze spółka rozbuduje powojskowy budynek z początku XX wieku. Urośnie on o cztery kondygnacje i zmieni się w nowoczesne centrum medyczne. Inwestor zamierza otworzyć centrum we wrześniu przyszłego roku.

Z kolei szczeciński spedytor, spółka CSL Internationale Spedition zbuduje siedzibę firmy, ale także galerię, restaurację i kino w przedwojennym budynku starej rzeźni na szczecińskiej Łasztowni. Już teraz firma stara się przywrócić życie w tym miejscu organizując tam plenery fotograficzne i zapraszając potencjalnych inwestorów do kupna sąsiednich budynków.
W województwie zachodniopomorskim na nisko oprocentowane pożyczki w ramach JESSICA przeznaczonych jest ok. 145 mln zł. Bank Zachodni WBK, który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na realizację projektów w ramach Inicjatywy JESSICA dysponuje kwotą ok. 80 mln zł. Do banku trafiły wnioski dotyczące realizacji projektów o wartości 390 mln zł.

Za teren poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym odpowiedzialny jest Bank Ochrony Środowiska S.A. , który ma aktualnie do dyspozycji kwotę w wysokości ok. 65 mln zł przeznaczoną w całości na realizację projektów w ramach Inicjatywy JESSICA. W obszarze zainteresowania BOŚ S.A. złożono wnioski na projekty o łącznej wartości ponad 609 mln zł.

mab

Fot.  Od lewej: Tomasz Stępień, prezes Lech Investment i Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu
( M. Abkowicz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224664