strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2017    

Skarbówka po reformie

Jarosław Grzelak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, o wsparciu podatników i zwalczaniu przestępców.

Co się zmieniło w administracji celno-skarbowej od 1 marca?

Filozofia zmian Krajowej Administracji Skarbowej sprowadza się do dwóch ważnych ustaleń. Po pierwsze minimalizujemy kontrolę podatników, którzy rozliczają się w urzędach skarbowych. Po drugie, koncentrujemy kontrole w obszarach, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem. Uderzając w przestępców, zwiększamy konkurencyjność na rynku i ułatwiamy działalność podatnikom uczciwie prowadzącym swoją działalność.

Do tej pory występowały trzy służby: administracja podatkowa, czyli urzędy i izby skarbowe, Urząd Kontroli Skarbowej zajmujący się kontrolą skarbową oraz Służba Celna zajmująca się poborem akcyzy i cła. Każda z nich zajmowała się sprawami podatkowymi w oparciu o kadry i informacje zgromadzone w trzech strukturach. Zdarzały się więc przypadki, że w jednej firmie kontrole się nakładały.

Największą wartością reformy KAS z punktu widzenia skuteczności i efektywności działania jest konsolidacja rozproszonych dotychczas zasobów, co pozwoli na trafne analizy i kontrole.

Jak więc teraz wyglądają struktury na szczeblu regionu?

Na szczeblu regionu mamy Izbę Administracji Skarbowej. Podlega jej, tak jak dotąd, 20 Urzędów Skarbowych. Powstał też nowy podmiot - Urząd Celno-Skarbowy, który w swych zadaniach ma walkę z przestępczością oraz sprawy celne. Działa on na terenie całego województwa przez swoje delegatury i oddziały.

Czym więc zajmują się Urzędy Skarbowe?

Zajmujemy się rejestracją, analizą i czynnościami sprawdzającymi tych podmiotów, które składają deklaracje podatkowe. Aby uniknąć kontroli, staramy się przekonywać podatnika. Mówimy: podatniku, tu są nieprawidłowości i co ty na to? Jeśli zgadza się z nami, składa korektę deklaracji i wpłaca podatek. Jeśli nie – wchodzimy w postępowanie podatkowe. Kontrole traktujemy jako ostateczność, a nie jako podstawowy środek.

Za to wzmacniacie rolę Urzędów Celno- Skarbowych.

Działania tych urzędów polegają na eliminowaniu z obrotu przestępców. Przykładem na to jest chociażby akcja prewencyjna KONTRA, realizowana na rynku paliw. Na początku brały Skarbówka po reformie Jarosław Grzelak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, o wsparciu podatników i zwalczaniu przestępców w niej udział służby celne i kontroli skarbowej, a od 1 marca, po reformie, zintegrowane służby celno – skarbowe. Dzięki temu, że służby te się połączyły, stały się bardziej efektywne.

Proszę o szczegóły.

Akcja KONTRA polega na tym, że monitorowany jest ruch cystern przez terytorium kraju. Jak się okazywało, w wielu wypadkach domniemany tranzyt paliw wcale nie był tranzytem. Cysterny wjeżdżały na nasze terytorium, a paliwo było rozlewane na stacjach benzynowych po zaniżonych cenach, co uderzało w całą branżę paliwową. Dzięki tej akcji takie ciężarówki z cysternami nie są wpuszczane. Spowodowało to, że wpływy podatkowe od Orlenu i Lotosu w I kwartale br. wskutek wzrostu produkcji, zwiększyły się w skali kraju o 2 miliardy złotych. To są niewyobrażalne kwoty, świadczące o skali nadużyć, jakie miały miejsce.

A jak wyglądały działania w ramach akcji KONTRA na Pomorzu Zachodnim?

Administracja skarbowa Pomorza Zachodniego uczestniczy aktywnie w Akcji Kontra . Bierze w niej udział ponad setka pracowników w systemie całodobowym. Nadmienię, że dostaliśmy dodatkowo na akcję KONTRA 80 etatów. Nasi pracownicy stoją na drogach i kontrolują cysterny z paliwem. Obstawiamy pas o szerokości 180 kilometrów, czyli wszystkie byłe przejścia graniczne z Niemcami. Mamy swój udział we wzroście wpływów. Dam taki przykład: w połowie kwietnia zatrzymaliśmy cysternę, która chciała wjechać w Kołbaskowie z terytorium Niemiec do Polski. Kierowca tłumaczył się, że wjechał z pełną cysterną na chwilę, bo chciał odwiedzić rodzinę. Był bez dokumentów poświadczających, że chciał to paliwo sprzedać w Polsce i bez dokumentów, że jest to przewóz tranzytowy. Cysterna zawierała kilkanaście tysięcy litrów paliwa. Oczywiście ten kierowca, jak i wielu innych został cofnięty. Takie i podobne przypadki zdarzają się często. Zdarza się, że kilkaset tirów z paliwem stoi pod granicą polską po stronie niemieckiej i czekają nie wiadomo na co. Jedna cysterna to ok. 30 tys. litrów paliwa, „zarobek” przestępców na niej to ok. 60 tys. zł.

W ramach tej akcji zrealizowaliśmy 5267 kontroli. W 16 przypadkach zarządziliśmy konwój do miejsca przeznaczenia pod osłoną wyznaczonej firmy ochroniarskiej, a w 11 zawrócono transport za granicę. Zatrzymaliśmy też 28 tys. litrów oleju napędowego, który został nielegalnie wprowadzony do kraju.

Gdzie jeszcze widzicie największe zagrożenie przestępczością?

Tradycyjnie dotyczy to karuzeli podatkowych VAT. Karuzela podatkowa polega na tym, że mamy do czynienia z podmiotem A, który zazwyczaj nie ma nic oprócz pieczątki i faktur. Do karuzeli wprowadza się też zazwyczaj zagraniczny podmiot B zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej. W obiegu nie ma towaru, zaś krążą tylko fikcyjne faktury, które obrazują zakup i sprzedaż. Odpowiednio zestawiając takie faktury, podatnik deklaruje, że należy mu się zwrot podatku VAT. Ostatnio zaostrzone zostały przepisy karne w zakresie wyłudzeń podatku VAT i są one zagrożone wysokimi karami. Widać już zauważalny spadek takich przestępstw.

A jak odczuje zmiany wprowadzone przez administrację skarbową zdecydowana większość przedsiębiorców, czyli uczciwi podatnicy?

Podatnicy już odczuwają fakt, że spada liczba kontroli. Cała nasza filozofia polega na tym, że kontrola staje się narzędziem ostatecznym, zaś w ramach czynności sprawdzających, będziemy rozmawiać z podatnikiem i informować go, o potrzebie złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Przedsiębiorcy często nie mogą zapłacić podatku wskutek nieterminowości w płaceniu zobowiązań przez kontrahenta. Czy mogą liczyć na was?

Mamy instrumenty, które mogą pomóc takiemu podatnikowi. Podatnik może zwrócić się z wnioskiem do naczelnika Urzędu Skarbowego o zastosowanie ulgi, która może polegać na odroczeniu lub rozłożeniu zaległości podatkowej na raty względnie na umorzeniu odsetek.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224732