strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2016

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2016    

Warto mieć marzenia…

Czy ekonomiście (finansiście) dbającemu  o akademicką bezstronność wypada pisać o  bieżącej polityce? To jest pytanie retoryczne-  oczywiście nie wypada!!! Mimo że niemal  wszystko stało się polityczne, a nawet partyjne…  Zresztą ekonomia (głównie makroekonomia)  też jest polityczna… Tak było, jest  i będzie… I żadne słowa tego nie zmienią…

Chociaż czasy temu raczej nie sprzyjają, nadal  próbuję wierzyć w tzw. merytokrację: idee  mają (miewają…) konsekwencje. Z zainteresowaniem  przestudiowałem opublikowany  w grudniu w Krakowie wieloautorski raport  zredagowany przez Jerzego Hausnera i Stanisława  Mazura: Państwo i My. Osiem grzechów  głównych Rzeczypospolitej. Autorzy zaliczyli  do nich: brak wyobraźni strategicznej i suwerennej  myśli rozwojowej; niezdolność posługiwania  się różnymi trybami rządzenia; rozmyty  ład konstytucyjny formalistyczny legalizm; destrukcję  sfery publicznej; unikanie rządzenia  i ucieczkę od odpowiedzialności; obywatelską pasywność i roszczeniowość; systemową  niezdolność do kojarzenia bezpieczeństwa  i rozwoju.

W kolejnym, dziewiętnastym tym The Global  Risks Report , autorstwa World Economic  Forum, organizatora Forum Ekonomicznego  w Davos, zaprezentowano listę głównych ryzyk  grożących światu – ekonomicznych, środowiskowych,  geopolitycznych, społecznych  i technologicznych. W roku 2016 za najbardziej  prawdopodobne ryzyka uznano: migrację na  wielką skalę, ekstremalne zjawiska pogodowe,  brak ograniczania zmian klimatycznych, konflikty  międzypaństwowe, wielkie katastrofy  naturalne. Jest się czym martwić…

Świat się chwieje, Europa na zakręcie, Polska  na rozdrożu. Niedawno w interesującym  wywiadzie z psychologiem Jackiem Santorskim  użyte zostało trafne sformułowanie - w  Polsce „wyczerpuje się ekonomia nisko rosnących  owoców”. Trzeba sięgać wyżej, poza tzw.  proste rezerwy… A dobrych, naprawdę!!! dobrych  zmian potrzebujemy w Polsce jak może  nigdy wcześniej… Potrzebujemy też umiaru,  mądrego dialogu i dobrego!!! - kompromisu…  W Polsce?

PS Trochę(?) już żyję… i to i owo pamiętam…  Pamiętam czasy, kiedy niektórzy Polacy  marzyli o „socjalizmie z ludzką twarzą” , doceniam  i tych, na przykład alterglobalistów, którzy  teraz marzą o „kapitalizmie z ludzką twarzą”…  A może i tamtym i tym chodzi (prawie!)  o to samo? O poszukiwanie tzw. „trzeciej drogi”?  POLSKI KAPITALIZM!!! Oryginalny- polski!!!  I proeuropejski!!! Czy to możliwe? Może kiedyś  pojawi się - nie III, nie IV- lecz V RP? Warto mieć  marzenia…

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224734