strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 10-11/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 10-11/2016    

Wpuszczeni w kanał?

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej nie powstydziłby się ostatnich pomysłów infrastrukturalnych planowanych przez nasz rząd. A to propozycje imponujące rozmachem i kosztorysem wg zasady „A kto bogatemu zabroni?” Pytanie tylko, czy są nam potrzebne? Pytanie, czy nie wpuszczą nas w kanał? Pierwszy kanał, w jaki nas - za nasze podatników pieniądze - chcą wpuścić rządzący to przekop Mierzei Wiślanej, który ma za 4-5 lat umożliwić połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską i zapewnić żeglugę statków morskich do portu w Elblągu. Jego koszt oszacowano na 880 mln zł, ale doświadczenie uczy, że inwestycja pochłonie daleko ponad miliard złotych. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze parę milionów rocznie na pogłębianie toru wodnego i samych nabrzeży portowych w Elblągu. Dzisiaj zanurzenie w tym porcie wynosi 2 metry, a więc mniej niż wymaga zacumowanie nawet pełnomorskim jachtem. O statkach morskich nie ma więc mowy. Obietnice systematycznego pogłębiania toru wodnego będą miały prawdopodobnie taki finał jak pogłębianie toru podejścia do portu w Szczecinie (na zrealizowanie planu „12,5 m dla Szczecina” stale brakuje funduszy).

Ale problem głębokości toru to niejedyny argument przeciw przekopowi Mierzei Wiślanej. Dochodzi jeszcze ekonomia! Choć rząd nie szacuje efektywności ekonomicznej tego przedsięwzięcia (a szkoda!), to zaryzykuję moją własną kalkulację, sugerującą, że okres zwrotu z tej inwestycji może wynieść nawet kilkaset lat. Nie ma więc jakichkolwiek racjonalnych przesłanek dla realizacji tego pomysłu!

Miliard złotych – powiedzą Państwo – to niewiele w kontekście problemów naszego budżetu. Może zatem drugi kanał, w jaki wpuścić nas chcą rządzący zrobi większe wrażenie?

A to już dotyczy kwoty ok. 60 mld zł, za którą Ministerstwo Gospodarki Morskiej planuje doprowadzić do rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. W kwocie tej, ponad 10 mld zł pochłonie planowana budowa 93-kilometrowego kanału łączącego Odrę i Wisłę, przebiegającego przez Rybnicki Okręg Węglowy. Rząd chce reanimować w Polsce transport śródlądowy, który dzisiaj stanowi zaledwie pół procenta wszystkich przewozów towarowych w Polsce. Niestety moce Odry i Wisły są wykorzystywane w ok. 50 proc., a infrastruktura rzeczna domaga się modernizacji. Remontu domagają się zabytkowe już śluzy, a koryta rzek wymagają regulacji i systematycznego odmulania. Mowa więc o zintegrowanych inwestycjach rzecznych w gigaskali. Niestety, i tym razem brak jakichkolwiek prób szacowania efektywności ekonomicznej planowanych przedsięwzięć. Dość powiedzieć, że plany łączenia Wisły z Odrą znane są już od czasów zaborów i do tej pory nie znalazł się taki ryzykant, który by podjął się tego wyzwania. Tak oto megalomańskie i ryzykowne pomysły rządu wpuszczają nas w kanał głębokiego deficytu i zadłużenia, bez żadnych szans na jego spłatę. To kanał z ruchem jednokierunkowym, ciężko będzie z niego zawrócić. Czy możemy tego uniknąć? No cóż, zacytuję za Nassimem Nicholasem Talebem, amerykańskim ekonomistą i filozofem, autorem świetnej książki pt. Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy: - W interwencjonizmie jest pewien element oszustwa (…). Znacznie łatwiej sprzedać hasło: „Zobacz, co dla ciebie zrobiłem”, niż: „Zobacz, czego dla ciebie uniknąłem”.

Aneta Zalek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224693