strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 10-11/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 10-11/2016    

ZMPSiŚ: Porty z ambicjami

Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, o strategii rozwoju, portowych inwestycjach i… grzybobraniu.

W marcu, gdy zaczął pan kierować Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, za swój priorytet uznał pan przyspieszenie rozwoju zespołu portowego. Jakie są główne wyznaczniki tego rozwoju?

Główne tematy, nad którymi się skupiamy, to poprawa dostępności do naszych portów od strony wody, lądu i kolei. Ważnym też dla nas jest Odrzańska Droga Wodna i poprawa jej żeglowności. To temat, którym mocno zainteresowane jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Działania, które zostały rozpoczęte, związane z ratyfikacją konwencji AGN (zobowiązuje ona do zapewnienia drogom wodnym co najmniej IV klasy żeglowności), nakazują nam również – jako Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – przygotować się do obsługi transportu śródlądowego. Kiedyś powiedziałem, że planujemy, by nasz port pozostał portem uniwersalnym. I ta uniwersalność będzie jego siłą. Siła portu tkwi również w tym, co kryje się pod skrótem TSL, czyli transport, spedycja, logistyka. Niedawno podpisaliśmy umowę z koncernem Waimea Holding i rozpoczęliśmy działania związane z budową centrum logistycznego w porcie szczecińskim. W czerwcu zawarliśmy umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na mocy której przystępujemy do przebudowy stanowisk nr 5 i 6 w Terminalu Promowym Świnoujście. Po modernizacji powstanie nowe stanowisko przystosowane do obsługi ładunków przewożonych intermodalnie, czyli z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu. Wracając zaś do uniwersalności, to w tym względzie nasza działalność jest wspomagana przez spółki operatorskie. One również widzą, że następuje przewartościowanie masy towarowej z dotychczas przeładowywanych towarów: węgla i rudy żelaza na rzecz przeładunków zboża, nawozów i innych chemikaliów.

Jak się układa współpraca zarządu ze spółkami operatorskimi, działającymi na terenie administrowanym przez ZMPSiŚ?

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście nie istniałby bez spółek operatorskich. Wyniki przeładunkowe, którymi możemy się pochwalić w tym roku, zostały wypracowane przede wszystkim przez spółki operatorskie działające w naszych portach. Uważam, że współpraca z każdą z nich jest dobra. Naprawiliśmy kilka elementów wymagających zmian, ale zdajemy sobie sprawę, że mamy przed sobą jeszcze sporo zadań do wykonania. Jestem jednak dobrej myśli i sądzę, że wszystkie plany uda nam się zrealizować przy współpracy ze spółkami funkcjonującymi w obrębie zespołu portów. Przypomnę, że mamy trzy główne spółki operatorskie: OT Port Świnoujście, DB Port Szczecin i Bulk Cargo Port Szczecin, ale jest również duża grupa spółek operujących na mniejszych obszarach, a także takich, które są ukierunkowane wyłącznie na jeden rodzaj ładunku.

Przeładunki w zespole portów Szczecin i Świnoujście rosną. Czy można się już pokusić o szacunkową wielkość obrotów towarowych na koniec roku 2016?

Przyznam państwu, że łatwiej jest określić długoterminowe plany niż jednoroczną prognozę. Za pięć lat zamierzamy mieć przeładunki na poziomie 30 mln ton rocznie. Jest to związane z planowanymi inwestycjami w zespole portów. Natomiast krótkoterminowe planowanie jest trudne i nie chciałbym deklarować konkretnych wielkości, bo o tym decyguje szereg czynników zewnętrznych, na które często nie mamy wpływu. Na razie, od początku roku utrzymana została tendencja wzrostowa. W ciągu ośmiu miesięcy przeładowano o 3,3 proc. więcej towarów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pracujemy nad tym, by wyniki na koniec roku 2016 były lepsze niż w poprzednim, ale nie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten wzrost będzie jedno- czy dziesięcioprocentowy. Zachowujemy ostrożny optymizm.

Wspomniał już pan, że nastąpiły zmiany w strukturze przeładunków.

Tak i jesteśmy zadowoleni z faktu, że w miejsce towarów, które kiedyś stanowiły o sile zespołu portów, a nie z naszej winy przeniosły się gdzie indziej lub w ogóle przestały być przeładowywane, potrafiliśmy – dzięki spółkom operatorskim – znaleźć masy ładunkowe innego rodzaju. Bezsprzecznie nowością jest przeładunek LNG. To bardzo ważny element naszej portowej struktury obsługiwanych towarów. Komercyjne funkcjonowanie portu zewnętrznego w Świnoujściu rozpoczęliśmy w czerwcu tego roku. Teraz zawija tam jeden metanowiec w miesiącu, który dostarcza skroplony gaz do terminalu. Może w przyszłym roku operator, czyli Gaz-System, rozpocznie obsługę dwóch jednostek na miesiąc. A to ma też wpływ na rozwój portu. W portach wzrosły przeładunki zbóż. Poza tym bardzo ważny jest Terminal Promowy Świnoujście – przeładunki drobnicy promowej też bardzo dobrze prezentują się w statystykach.
Wiemy, że sporo inwestujecie. Podążamy w ślad za inwestycją Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczącą pogłębiania toru wodnego. W porcie świnoujskim przystąpiliśmy do przystosowania nabrzeży do pogłębionego do 14,5 m toru podejściowego. Da to możliwość obsługi statków o zanurzeniu 13,5 m oraz o długości do 300 m. Przynajmniej jedno nabrzeże powinno być jeszcze w tym roku przystosowane do tych celów. Jak już wspomniałem, podpisana została umowa o dofinansowanie modernizacji stanowisk 5 i 6 w terminalu promowym. Przygotowana jest pełna dokumentacja dla tego projektu i w pierwszym kwartale przyszłego roku rozpoczniemy procedury związane z samą realizacją inwestycji. Chcemy ją wykonać do końca 2019 roku. Wspomnę w tym miejscu także o podpisaniu listu intencyjnego o modernizacji nabrzeża w szwedzkim Ystad. Jego sygnatariusze – ZMPSiŚ, Polska Żegluga Bałtycka i władze portu Ystad – zawarły porozumienie dotyczące usprawnienia obsługi dwóch nowych promów, które mają być zbudowane w Polsce. W Szczecinie z kolei jesteśmy przygotowani do realizacji planów związanych z dostosowaniem nabrzeży do pogłębionego toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. Do tej głębokości będą przystosowane Kanał Dębicki i Basen Kaszubski. Właściwie czekamy tylko na sygnał, aby rozpocząć pracę, a sygnałem będzie rozpoczęcie prac przez Urząd Morski. Kolejną ważną inwestycją jest zagospodarowanie Ostrowa Grabowskiego i powstanie na nim nowych terminali portowych. Wiąże się to częściowo z inicjatywą „12,5 m dla Szczecina”. Pracujemy teraz nad inżynierią finansową tego przedsięwzięcia.

Czy udało się rozwiązać problem związany z likwidacją ogródków działkowych na Ostrowie Grabowskim?

Z działkowcami praktycznie doszliśmy do porozumienia. Chodzi o tereny, które są przeznaczone na rozwój portu. Odbyło się spotkanie, na którym przedstawiliśmy działkowcom nasze oczekiwania w stosunku do nich. Poinformowaliśmy, jak chcemy to zrobić, zapewniliśmy ich, że nie ma żadnej złej woli ze strony ZMPSiŚ i że szanujemy pracę włożoną w te działki. Jednocześnie zwróciliśmy się do działkowców, by wzięli pod uwagę, że jest to teren portowy.

Pewne emocje zaczęła wzbudzać zapowiedź budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Czy uda się przekonać mieszkańców i turystów do tej inwestycji?

Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem lokalnej społeczności. Na tym etapie nie prowadzimy szerokiej akcji informacyjnej, gdyż mamy jeszcze bardzo dużo znaków zapytania. Gdy przygotujemy się w pełni do podjęcia takich rozmów, to przedstawimy wszystko czarno na białym. Nic bez udziału lokalnej społeczności nie będzie się działo. Dzisiejsze obawy, nagłaśniane w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych, przyjmujemy do wiadomości, analizujemy i absolutnie ich nie bagatelizujemy. Jednak brakuje nam odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, choćby o dostępność do tego terminalu od strony lądu. Również kwestie związane z ochroną środowiska są bardzo ważne. Musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy uzyskać – czy kolejny tzw. port feederowy, będący tylko elementem w łańcuchu dostaw, czy jednak chcemy czegoś więcej: zbudować port hubowy i samemu tworzyć ten łańcuch dostaw. Morze Bałtyckie jest określone na poziom transportu 15-20 mln TEU (znormalizowanych kontenerów) rocznie. W tej chwili mamy 7-9 mln, czyli jest jeszcze duży potencjał do zagospodarowania. Zespół portów, ze szczególnym uwzględnieniem Świnoujścia, może tu wykorzystać swoje położenie geograficzne – u wejścia z Morza Północnego, z cieśnin duńskich – jako dobry port hubowy.

Na koniec pytanie bardziej osobiste: czym się pan prezes zajmuje po pracy?

Jesień, a więc grzyby. Jestem zapalonym grzybiarzem. Lubię chodzić po lesie, zbierać, czyścić, suszyć i na koniec jeść grzyby. Tę pasję dzielę z żoną, starszym synem i przyjaciółmi. Z kolei z młodszym synem śledzimy - jako aktywni kibice - rozgrywki halowe, szczególnie piłkę ręczną i siatkówkę. Lubię przynajmniej raz w tygodniu zrelaksować się na basenie i w saunie. W wolnym czasie sięgam po książkę. Na tegoroczne wakacje wziąłem z półki zbiór opowiadań morskich Karola Olgierda Borchardta „Znaczy Kapitan”. Przeczytałem je chyba po raz setny…

Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali Elżbieta Kubowska i Włodzimierz Abkowicz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224685