strona główna
  Perły Biznesu 2020: Nowy termin zgłoszeń (31 maja) i rozstrzygnięcia konkursu (wrzesień 2021r.)

W związku z pandemią COVID-19 przesuwamy termin przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego Perły Biznesu 2020. Kandydatów do tytułu osobowości i wydarzenia gospodarczego roku 2020 nadsyłać można do końca maja 2021r. Laureatów poznamy we wrześniu 2021.

Zgłoś kandydatów do nagrody w kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.>>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2013    

ZPSB: świątynia biznesu

„Świat Biznesu” rozmawia z prof. dr hab. Anetą Zelek, prorektorem ds. rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Dwadzieścia lat temu powstała Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Czy ten biznes się opłacił?

Z pewnością się opłacił rzeszy 25 tysięcy naszych studentów i absolwentów, ale także grupie ponad 8 tysięcy naszych klientów, tj. słuchaczy studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, itp.. Warto przypomnieć, że ZPSB  to najstarsza i największa prywatna uczelnia w regionie, która w 1993 roku dokonała pionierskiego czynu – otworzyła swoje podwoje dla ludzi ambitnych, chętnych do poznania nowej jakościowo oferty edukacyjnej. Przez te dwadzieścia lat na trwałe wrośliśmy w krajobraz Szczecina i Pomorza Zachodniego jako nowoczesna uczelnia, ale też jako ważna instytucja otoczenia biznesu.

A tak zupełnie poważnie odpowiadając na pytanie, czy ten biznes się opłacił? Protestujemy, kiedy próbuje się nas oceniać jak standardowy biznes. Mamy przekonanie, że szkoła wyższa to świątynia a nie hipermarket, a my tworzący tą szkołę jesteśmy kapłanami, a nie biznesmenami. To dlatego w misji naszej uczelni stawiamy sprawę jasno – jesteśmy instytucją not-for-profit! Bardziej niż zyski interesuje nas rozwój i pełnienie ważnej dla regionu funkcji – funkcji nowoczesnego edukatora, promotora i kreatora biznesu.

Jak na przestrzeni tych dwóch dekad zmieniła się uczelnia?

ZPSB startowała w 1993 roku od „zera”, bez własnej bazy lokalowej, bez własnej kadry, ze skromną grupą studentów. Dziś - ZPSB to uczelnia z własnym lokum w prestiżowym kampusie akademickim (gdzie dysponujemy dwoma świetnie wyposażonymi budynkami) oraz z obiektami dydaktycznymi w wydziałach zamiejscowych w Stargardzie, Świnoujściu, Gryficach i Kołobrzegu. Pojemność naszych sal wykładowych i warsztatowych to ponad 6 tysięcy miejsc siedzących, ale jeśli wziąć pod uwagę współczesne technologie kształcenia, z których słyniemy, np. e-learning, m-learning, to dzisiaj jesteśmy w stanie kształcić w danej chwili ponad 15 tysięcy osób – a to już rozmiary niemałego uniwersytetu.

W ciągu 20 lat wypracowaliśmy nie tylko nowoczesne produkty edukacyjne ( w naszej ofercie mamy dzisiaj 6 kierunków studiów I i II stopnia oraz 24 kierunki studiów podyplomowych), ale także zdołaliśmy wykształcić własną kadrę dydaktyczną. W ciągu 20 lat na naszej Uczelni powstało 21 doktoratów i 6 habilitacji, a nasza kadra akademicka to bezdyskusyjnie grono ekspertów i doskonałych dydaktyków.

Jedyne co się nie zmieniło, to nasi studenci. Oni zawsze są tacy sami – ambitni, kreatywni, przedsiębiorczy. Po studiach u nas, wielu z nich robi oszałamiające kariery zawodowe – tworzą własne firmy, wprowadzają je na giełdę, pracują za granicą na wysokich stanowiskach, a wielu z nich działa w najbardziej kreatywnych biznesach współczesnej gospodarki.

Jeszcze 10 lat temu uczelnie były oblegane przez studentów, ale boom związany m.in. z wyżem demograficznym skończył się. Jak państwo odnajdujecie się w tej sytuacji?

Przyznaję, że niż demograficzny zdeterminował działanie Uczelni, ale nie zahamował jej rozwoju. O tym, że spadnie liczba studentów wiedzieliśmy już dawno, dlatego postawiliśmy na rozwój jakościowy, a nie ilościowy. Dzięki takiej strategii rozwinęliśmy system kształcenia dorosłych zgodny z ideą Long Life Learning, staliśmy się potęgą w kształceniu przez Internet, prowadzimy studia biznesowe w języku angielskim, posiadamy największą w regionie bibliotekę cyfrową. Rozwijamy usługi dla biznesu, prowadzimy liczne projekty aktywizujące rynek pracy i gospodarkę, rozwijamy badania naukowe i stosowane oraz działamy na szeroką skalę w międzynarodowych konsorcjach badawczych. Potwierdzeniem tych osiągnięć są stale wysokie miejsca naszej uczelni w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Nasze działania projakościowe i prorozwojowe udowodniają, że możliwy jest zachodni model finansowania uczelni, gdzie czesne od studentów stanowi niewielki odsetek przychodów. W naszym przypadku, już ponad 60 proc. obrotów to transakcje z działalności nie związanej z dydaktyką. Oznacza to, że niż demograficzny nam niestraszny.
Jak układa się współpraca uczelni z biznesem i samorządami lokalnymi?

Działamy w bezpośredniej bliskości z podmiotami gospodarczymi. Firmy są naszymi klientami, a często również partnerami. Nie tylko sprzedajemy firmom usługi szkoleniowe i doradcze, ale również prowadzimy wiele wspólnych projektów rozwojowych. W zeszłym roku, za jeden z takich innowacyjnych projektów, w którym współpracujemy z jedną z większych firm IT regionu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie prezydenta Szczecina „Busole Biznesu”.

Proszę mi pozwolić przy okazji naszego jubileuszu złożyć najszczersze życzenia całej społeczności ZPSB, a szczególnie założycielom Uczelni, studentom, absolwentom, pracownikom, współpracownikom, przyjaciołom i nieprzyjaciołom. Wszystkiego najlepszego! Tak trzymać!

Przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: (masz)Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3224669